“ป่าครอบครัว” อีกหนึ่งบทพิสูจน์”คนกับป่า”อยู่ร่วมกัน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

               (รายงานพิเศษ) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดินหน้าโครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัวสืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารกับป่าชายเลน บ้านปากคลอง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อีกหนึ่งบทพิสูจน์”คนกับป่า”อยู่ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยทั้งชาวบ้าน ชาวประมง  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว แปรรูปอาหารทะเล ฝ่ายปกครอง อบต.แม่รำพึง เจ้าหน้าที่อุทยานฯอ่าวสยาม(เตรียมการ) เครือข่าย ทสม.

                   นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านปากคลอง  นางเนาวรัตน์ สายชุมอินทร์ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หน.อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการ)  นายไชยา กำบัง รองนายก อบต.แม่รำพึง นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการ) สมาชิก อบต.แม่รำพึง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการเครือสหวิริยา ชาวบ้านหมู่  5  ชาวประมงเรือเล็ก  กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล  กว่า 50 คนเข้าร่วมรับฟังประชุม( ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 5 บ้านปากคลอง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566)นำเสนอแนวคิด กลยุทธ์ และเทคนิคศูนย์เรียนรู้ป่าครอบครัว ในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย ป่าครอบครัวสืบสานปณิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง  โดยทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้พูดคุยชี้แจงกับผู้เข้าร่วมประชุมถึงโครงการป่าครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ การจัดการขยะชุมชน  และด้านการประชาสัมพันธ์  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากป่าครอบครัวปี 2564

                       นายอภิชาติ หงษ์สกุล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร  นสพ.ประจวบโพสต์ ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอและแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ เพจ เว็ปไซด์ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ถึงผลดีและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับของโครงการ “ป่าครอบครัว ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารกับป่ายเลน”ที่ผ่านมามีการจัดตั้งป่าครอบครัวมาเมื่อปี 2564 มีการปลูกป่า และดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่มาแล้ว เพื่อให้”คนอยู่ร่วมกับป่า” อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการต่อยอดเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหารกับป่าชายเลน ซึ่งมีเส้นทางไม้ไผ่ที่ชาวบ้านทำไว้เดิมอยู่แล้ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องของภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น และอาหารทะเลแปรรูป ขนมท้องถิ่น วิถีชีวิตชาวประมง ให้เป็นที่รู้จัดอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการจัดทำเพจ “ป่าครอบครัว บ้านแม่รำพึง “ การจัดทำจุดถ่ายรูป  ป้ายนิทรรศการประวัติหมู่บ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ของดี แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ชุมชนหมู่ 5 บ้านปากคลอง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน หลังสถานการณ์โควิด-19

                          นายพุด จงบรรจบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านปากคลอง   กล่าวว่าหมู่บ้านปากคลอง เรามีของดีทั้งเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวสะพานไม้ไผ่หมู่ 5 ที่เชื่อกับหมู่ 8 มีป่าชายเลน 2 ข้างทางเดิน  และยังมีอาหารทะเลสดๆ จากทะเลที่ขึ้นมาทุกเช้า  ขายให้กับพ่อค้า แม่ค้า  และนำไปแปรรูปต่างๆ อาทิหมึกไข่ ปูม้า กุ้ง ปลา ฯลฯ และยังมีอาหารทานเล่นอย่าง”แมงดาทะเลฉาบ” 1 ปี จะมีเพียงครั้งเดียวในช่วงเดือน 9-10 เท่านั้นเป็นช่วงที่มีแมงดาทะเล ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีภูมิปัญญาทำขึ้นมา  ปัจจุบัน  หาดแม่รำพึง-บ้านปากคลอง ยังเป็นเส้นทางที่ตั้งของที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ   โดยตนเองมองว่าหากโครงการ”ป่าครอบครัว ด้านอาหารกับป่าชายเลน” มาผนวกรวมกันกับการท่องเที่ยว และอาหาร ตลอดจนของฝากมารวมกัน มาประสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อชุมชนบ้านปากคลอง

                             ส่วนของการจัดการขยะในชุมชน ส่วนใหญ่ชาวบ้านในละแวดนี้มีการคัดแยกขยะทั้งขวดพลาสติก และขยะที่ขายได้ก็จะคัดแยกเอาไว้และขายให้กับพ่อค้า ที่มารับซื้อของเก่า ส่วยเศษอาหารก็มีการแยกรวมไว้ในหลุมเพื่อเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไป ส่วนถังขยะในชุมชนทาง อบต.แม่รำพึง ก็จะมีรถมาจัดเก็บไปดำเนินการ รวมทั้งขยะตามชายหาดที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาอีกด้วย

          

               ด้านนางปิยนันท์ สะพานแก้ว กรรมการผู้จัดการบางสะพานรีสอร์ท  กล่าวว่า ในส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว มองว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน เริ่มดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิด-19 เพราะมีจุดสนใจประกอบกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเริ่ม เข้ามาท่องเที่ยว ทานอาหาร ท่านกาแฟ เลือกซื้อของฝาก อาหารทะเลแปรรูป ที่บางสะพานมากขึ้น ซึ่งคิดว่าโครงการป่าครอบครัว ซึ่งมีการทำประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งมีอยู่แล้วในหลายจุดทั้ง อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม มีป่ายางผืนใหญ่ อ่าวบ่อทองหลาง ถนนคนเดินแม่รำพึง รวมทั้งหมู่บ้านชาวประมงปากคลอง ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งอาหารทะเลสดที่ขึ้นมา และมีการนำมาแปรรูป   ที่ขึ้นชื่อทั้งหมึกแดดเดียว ปลาอินทรีย์เค็ม และอีกหลายชนิดด้วยกัน  นักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะถามว่าที่ไหนน่าเที่ยว ที่ไหนมีของฝาก ซึ่งทางรีสอร์ทมีการแนะนำมาโดยตลอด ซึ่งหากจัดทำเพจเพื่อประสัมพันธ์ขึ้นมา ยิ่งเป็นสิ่งที่ดี โดยมองว่าทิศทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวชม ชิม  อาหารท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวค่อนข้างชื่นชอบ

                       นายสวัสดิ์เกียรติ์ ศรีทับทิม ชาวบ้านชุมชนบ้านปากคลอง กล่าวว่าชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้าน บ้านเรือนก็อยู่กับป่าชายเลน โดยชาวบ้านที่นี่ช่วยกันปลูกป่าชายเลน มานานเป็นสิบปีแล้ว ดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีป่าชายเลน ขึ้นเต็มไปหมดชาวบ้านอยู่กับป่า  ป่าอยู่กับคน   ชาวบ้านที่นี่อนุรักษ์ป่า บางครอบครัว วันไหนว่างก็จะเอาฝักป่าชายเลนที่ล่วงหล่นลงมาเก็บไปปลูกในจุดที่พอปลูกได้กันเป็นประจำ ชาวประมงที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะออกจับสัตว์น้ำตามฤดูกาลต่างๆ  มาขายเลี้ยงครอบครัว แปรรูปก็มี โพสต์ขายเองก็มี ทำให้มีรายได้พอที่จะลี้ยงครอบครัวกันได้  ที่ผ่านมาเราก็มีสะพานไม้ไผ่ ในป่าชายเลน ซึ่งก่อนโควิดก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ชาวบ้านในชุมชนก็มีรายได้จากการขายของ   ผมก็มั่นใจว่าหากต่อไปสะพานไม้ไผ่แห่งนี้มีหน่วยงานเข้ามาทำการซ่อมแซมและมีความคงทนถาวร ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชุมชนต่อไป ตอนนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโครงการประชาสัมพันธ์ป่าครอบครัวในปีนี้ และของดีในหมู่ 5 ก็เป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะจุดถ่ายรูปเชค อิน”ป่าครอบครัว แม่รำพึง “ต่อไปใครๆที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ถ่านรูปปักหมุดเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews