เดิน วิ่ง ปลูกป่า ปล่อยปู ณ วนอุทยานปราณบุรี ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                          นสพ.ประจวบโพสต์ และชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบฯภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รัฐ เอกชน ท้องถิ่น จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปลูกป่า ปล่อยปู ณ วนอุทยานปราณบุรี ส่งเสริมการออกกำลังกาย ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้อม เพิ่มประชากรสัตว์น้ำ ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

                            ( วันที่  1 เมษายน 2566)     นายอภิชาติ หงษ์สกุล เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.ประจวบโพสต์/ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบฯ พร้อมสื่อมวลชน หัวหิน-ปราณบุรี-สามร้อยยอด-ประจวบฯ และเครือข่ายพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปลูกป่า ปล่อยปู ปี 2 ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  อนึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนกับหน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐ –เอกชน-ท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

                            ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นปีที่ 2  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าแห่งนี้ ร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    รวมถึงการปล่อยปูทะเล 40 ตัว เพิ่มประชากรสัตว์น้ำ ลงในป่าโกงกางในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ในวนอุทยานปราณบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่และการจัดเตรียมสถานที่ และพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกทั้งสนทะเล จิกทะเล ละมุดสีดา  จากนายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ และนายสมเดช  นาคดี หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เพื่อการนำเที่ยวป่าชายเลน บ้านคลองเก่า ปากน้ำปราณ 

   

                           โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ,นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ ,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน,นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน ,ว่าที่ร้อนตรีกรกฏ โอภาส รอง.ผอ.ททท.ประจวบฯนายกิตติพงษ์ สิริเพชรเกษม   กรรมการผู้จัดการฯ เค. เอส. ซี.ออโต้พาร์ท  แอนด์  เซอร์วิส/ประธานกลุ่มเราเพื่อนกัน,นายพงศธร พร้อมขุนทด หน.อช.เขาสามร้อยยอด,  นายกฤษณ สุขพาณิช หน.กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล  

                          นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์  นายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กิจกรรมเล็กๆในวันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สื่อมวลลชน จัดกันขึ้นเนื่องในวัน นักข่าว 5 มีนาคม แต่ปีนี้มีการเลื่อนมาจัดในวันที่ 1 เมษายน ผมถือว่ามีความสุขและเป็นกิจกรรมที่เชื่อว่าทุกคนที่มามีความชื่นชอบเพราะเป็นปีที่ 2  สิ่งสำคัญคือการได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของทุกคน รวมทั้งมีเด็กๆมาร่วมซึ่งก็เป็นการสร้างให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า รักษ์ธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปล่อยปูทะเลตามรอย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ซึ่งกิจกรรมวันนี้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันเดิน วิ่ง ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นไม้  ปล่อยปู  จิบกาแฟ  ทานอาหารร่วมกัน   มีการพูดคุยกันระหว่างทำกิจกรรมทั้งเรื่องการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้านต่างทั้งการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมฯลฯ ซึ่งถือเป็นมิตรภาพที่ดี

                    อีกทั้งต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ช่วยสะท้อนสิ่งต่างๆทั้งมุมสว่างและมุมมืดที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้  ในฐานะส่วนตัวยังมองว่าสื่อมวลชนยังคงมีบทบาท เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้กับประเทศชาติ และการมาจัดกินกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ   ณ พื้นที่วนอุทยานปราณบุรี ยิ่งเป็นส่วนดีในแง่ของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวควรรู้จักและมาแท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งอีกด้วย

 

  

                นายพลไชย ภิรมย์ศรี ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจวบฯ กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมใน”วันนักข่าว”ที่ทางคณะกลุ่มได้ทำในวันนี้ก็ถือว่าแปลกใหม่เป็นสิ่งที่ดี เพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นพอถึง”วันนักข่าว”ก็จะมีแต่การทานเลี้ยงกันเฉยๆแต่เมื่อได้มีโอกาสทำกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปลูกต้นไม้-ปล่อยปูทะเล แม้จะเป็นกลุ่มเล็ก ๆก็ตาม  ก็ถือว่าเป็นการให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกายพบปะกัน ก็เพื่อสุขภาพของผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ผมเองถือว่า”วันนักข่าว”เป็นวันสำคัญของงานวิชาชีพของการเป็น”ผู้สื่อข่าว” มายาวนานมาปีนี้ ทั้งสื่อและพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  และปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว

                    นายอภิชาติ หงษ์สกุล เจ้าของ/บรรณาธิการ นสพ.ประจวบโพสต์/ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเครือข่ายพันธมิตรต่างๆให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นปีที่ 2โดยมี  วนอุทยานปราณบุรี, อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ ,กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล ,สถานีควบคุมไฟป่าหนองพลับ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ซี.ออโต้พารท์ แอนด์เซอร์วิส, กลุ่มเราเพื่อนกัน ,สมาคมส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน ประจวบ-มะริด, โรงแรมนฤชล หัวหิน ,เรือนน้ำผึ้ง โรงแรมมิลาโน่ หัวหิน ,โรงแรมเบสเวสเทิร์นพลัส หัวหิน ,เครือสหวิริยา , มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ,หจก.อุ่นรุ่งเรืองกิจค้าวัสดุก่อสร้าง,อบจ.ประจวบฯและพันธมิตรต่างๆของเครือข่ายสื่อมวลชน

อย่าลืม!!!             

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews