อพท.จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพชรบุรี -ประจวบฯ ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                          อพท. ร่วมจังหวัดเพชรบุรี ผนึกภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน นำร่องหนุน 8 ชุมชนท่องเที่ยว เพชร-ประจวบฯ สู่การตลาดท่องเที่ยว หวังช่วยเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชมชนและท้องถิ่น

   

                      (วันที่ 27 ธันวาคม 2564) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน (CBT Market Development)เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานจาก อพท. แล้ว ได้เข้าสู่การทำตลาดการท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มและกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น

                         โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  มีกล่าวว่า รู้สึกยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่ อพท. และภาคีพัฒนาเข้ามาหนุนเสริมชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีความเข้มแข็งและยกระดับสู่ตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง และหวังว่าชุมชนเหล่านี้จะก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ดังเช่นจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านวัฒนธรรมอาหารในปี 2564

                          ด้านนางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัด และ จากกรุงเทพฯกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ อพท.เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 จำนวน 8 ชุมชน อาทิ ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ ชุมชนบ้านไร่กร่าง และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ของจังหวัดเพชรบุรี ชุมชนอ่าวน้อย ชุมชนบ้านหินเทิน ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ และชุมชนบ้านม้าร้องของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จำนวน 8 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมตอกกระดาษเมืองเพชร (ลายหนังใหญ่) ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมทำขนมตาลชุมชนบ้านถ้ำรงค์ กิจกรรมทำยำหัวโหนด ชุมชนบ้านไร่กร่าง กิจกรรมปูนปั้นลายประจำยามกลุ่มศิลปะปูนปั้นอาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ กิจกรรมพิมพ์-ผ้าลายทองกลุ่มลูกหว้า กิจกรรมขนมข้าวตูชุมชนบ้านอ่าวน้อย และกิจกรรมทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี ชุมชนบ้านรวมไทย ทั้งนี้ มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

                                

  โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อพท. จะนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมเดินทางทดลองท่องเที่ยวในเส้นทางที่ อพท. ได้พัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 4 เส้นทาง เพื่อรับฟังคำแนะนำและนำมาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เหมาะสมกับตลาดยิ่งขึ้นต่อไป จากนั้นจะนำกิจกรรมที่ได้คัดเลือกแล้วมาบรรจุในกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการตลาด นำไปสู่การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในวงกว้าง

                               นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ยังกล่าวย้ำถึงความสำคัญและพลังของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติสำหรับหน่วยงานภาคีที่ร่วมกันดำเนินการให้งานครั้งนี้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ สำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาคมโรงแรมภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ภาคชุมชน

                                  ทั้งนี้ในการจัดงานดังกล่าวมี นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนท่องเที่ยวเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโดยภายในงานยังมีการจัดบูธของชุมชนที่เข้าร่วมงาน และการเสวนา ของตัวแทนชุมชนต่างๆให้เห็นถึงความพร้อมของศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน

อย่าลืม!!!             

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews