อภิชัย รองอธิบดีกรม ทช.ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการปลูกป่าชายเลน นครศรีธรรมราช

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                                 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ ทช. จังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกับชุมชนชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                (วันที่ 24 กรกฎาคม 2565) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตกับชุมชนชายฝั่ง พร้อมด้วย นางพิมพาภรณ์ ทองแซม นายประยุทธ แซ่ลิ่ม นายไกรศล หมื่นแก้ว นายวิรชัช จะเหล็มนายสุธีระ. ทองขาว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผู้อำนวยการส่วนฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ดร.พรทิพย์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรอุทิศ ดร.สันติ นาดี ผู้แทนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้นำท้องถิ่น จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 อำเภอเมือง.  จังหวัดนครศรีธรรมราช

                            โอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะได้ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดำเนินงานด้านการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมข้อเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน ต่อไป

อย่าลืม!!!             

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews