องคมนตรี ตรวจติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

              (วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 เวลา  16.00 น.)พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ  และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเขาเต่า ให้การต้อนรับ

โดยนายเอกพล ฉิมพงษ์ ผอ.ส่วนแผนงาน สำงานชลประทานที่ 14 ได้กล่าวบรรยายสรุปว่า โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2506 เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริแห่งแรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งอยู่กันอย่างหนาแน่น และขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ประกอบกับช่วงน้ำทะเลขึ้นจะเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบริเวณทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้น โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาท พร้อมกันนี้ราษฎรได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน จำนวน 300 ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ต่อมาชุมชนมีการขยายตัว สถานประกอบการต่าง ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมีการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำฯ จึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำในอ่างเน่าเสีย และในปี 2557 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนืองมาจากพระราชดำริ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรชุมชนเขาเต่า จำนวน 800 ครัวเรือน มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค มีแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ประชาชนมาพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ส่งผลให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                          หลังจากนั้น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเขาเต่า และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชมอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ก่อนเดินทางกลับ

อย่าลืม!!!             

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews