ยุทธพล ที่ปรึกษา รมว.ทส. ยกชะอำเมืองท่องเที่ยวแบบอย่างรักษาฯท้องทะเล

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่เปิด”โครงการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล”   ยกชะอำ เมืองท่องเที่ยวแบบอย่างด้าน รักษาและอนุรักษ์ท้องทะเลและชายฝั่ง

                           (วันนี้   21 กรกฎาคม 2565) ห้องประชุมอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี​ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด”การประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวรายงาน   นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอชะอำ กล่าวต้อนรับ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)   ตลอดจนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล  ตลอดจนประชนชนชุมชนชายฝั่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

                              ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาโดยตลอด ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีทั้งสิ้น 24 จังหวัด โดยเฉพาะอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความสวยงามและอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและใช้ฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้เร่งรัดดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะการจัดการและการป้องกันขยะทะเล ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดอันดับประเทศไทย จากประเทศที่ปล่อยขยะทะเลมากที่สุดอันดับ 6 ของโลก ลดลงมาที่อันดับที่ 10 ซึ่ง กระทรวงฯ ก็ยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างต่อเนื่องในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น จะอาศัยแต่เพียงภาครัฐ คงไม่สามารถกระทำได้ หรือหากกระทำได้ คงต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้นหัวใจหลักในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก็คือ การสร้างความร่วมมือระหว่าง รัฐ เอกชน และ ประชาชน ซึ่งก็คือ พี่น้อง เครือข่าย อสทล. ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศ จึงขอฝากย้ำการทำงานให้แก่ อสทล.ทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและร่วมรักษาท้องทะเล และขอชมเชย เครือข่าย อสทล.ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา มีใจรักทรัพยากรธรรมชาติ รักท้องถิ่นอาศัย การเป็นอาสาสมัครนั้นไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครด้านไหนเกิดจากการทำด้วยใจที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน ถือว่าเป็นผู้มีหัวใจของนักอนุรักษ์ อย่างแท้จริง พร้อมทั้งขอฝาก อสทล.ทุกท่านส่งต่อแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับลูกหลานและเยาวชน ต่อไป

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกันระหว่างกรม ทช.กับชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง รวมถึงอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews