รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

(วันที่ 6 เม.ย.67) ร

Read more

“ เฉลิมชัย”รมว.กระทรวงเกษตรฯเปิดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ หัวหิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

ชาวบ้านอ่าวน้อย จัดเวทีประชาพิจารณ์ เรียกร้องรัฐออกโฉนดที่ดิน

ชาวบ้านอ่าวน้อย จัดเ

Read more

“ กรมฝนหลวง” จัดอบรมด้านการดัดแปรสภาพอากาศระดับภูมิภาคอาเซียน

“ กรมฝนหลวง” จัดอบรม

Read more

อช.กุยบุรี ติดตั้งกล้องเอ็นแค็ป แก้ปัญหาช้างออกจากป่าทำลายพืชเกษตร

อช.กุยบุรี ติดตั้งกล

Read more

ส.ป.ก.ประจวบฯพาเกษตรกรดูแนวทางขับเคลื่อนการเกษตรที่ จ. ระยอง

ส.ป.ก.ประจวบฯพาเกษตร

Read more

ส.ป.ก.ติวเข้มผู้ตรวจประเมิน เพื่อรับรองมาตรฐาน GAP พืชผักของเกษตรกร

ส.ป.ก.ติวเข้มผู้ตรวจ

Read more

จ.สระแก้ว จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จ.สระแก้ว จัดโครงการ

Read more

เกษตรกรราชบุรีเจอ”วิกฤตสับปะรดราคาตกต่ำ”    หันปลูกกาแฟสร้างรายได้

เกษตรกรราชบุรีเจอ”วิ

Read more

เกษตรกรหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี พอใจขายทุเรียนโคนต้น กก.ละ130 บาท

เกษตรกรหนองหญ้าปล้อง

Read more