ชาวบ้านอ่าวน้อย จัดเวทีประชาพิจารณ์ เรียกร้องรัฐออกโฉนดที่ดิน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวบ้านอ่าวน้อย จัดเวทีประชาพิจารณ์ เรียกร้องรัฐออกโฉนดที่ดิน

#ประจวบโพสต์นิวส์ (ข่าว/ภาพ พลไชย ภิรมย์ศรี) ชาวบ้านกว่าพันคน  จัดเวทีประชาพิจารณ์  สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  การเพิกถอนผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  เนื่องจากปัญหาการทับซ้อนกันของที่ดินในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ครอบครองที่ดิน  แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้(ข่าว/ภาพ พลไชย ภิรมย์ศรี)

วันที่ 8 ตุลาคม  2562  ที่ศาลาประชาคม หมู่ 14  บ้านทุ่งยาว ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบ้านกว่าพันคน  จัดเวทีประชาพิจารณ์  สมาชิกนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เรื่อง  การเพิกถอนผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  เนื่องจากปัญหาการทับซ้อนกันของที่ดินในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่ครอบครองที่ดิน  แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้   ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวอยู่มากว่า 3 ชั่วอายุคน   เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหว่างคนในครอบครัว  เนื่องจากไม่สามารถแบ่งสรรที่ดินทำกินได้  รวมถึงการสินทรัพย์แปลงเป็นทุน  โดยชาวบ้านมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อน  และออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินมากว่า 50  ปี  แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีชาวบ้านจาก ตำบลเกาะหลัก ต.ห้วยทราย ต.บ่อนอก ร่วมสังเกตการณ์

นางลั่นทม  งุ่ยไก่  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9  บ้าน กม.12  ต.อ่าวน้อย  กล่าวว่า  การที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดิน  ทำให้ญาติพี่น้องมีปัญหาระหว่างกัน  ตนเองเป็นรุ่นที่ 3  ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งรกรากที่ตำบลอ่าวน้อย  ตั้งแต่ก่อนมีการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเมื่อปี 2511  แต่เอกสารที่ชาวบ้านมี  คือ  น.ค.1, น.ค.3  ซึ่ง เป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง ออกโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  แต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือทำการซื้อขาย หรือแบ่งที่ดินได้  ซึ่งที่ผ่านมา  พี่น้องในครอบครัวเดียวกันเกิดปัญหา เพราะสามารถถือสิทธิ์ครอบครองได้เพียงคนเดียว   ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำระหว่างพี่น้อง  และไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคาร  โดยหมู่  9  เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในตำบลอ่าวน้อย  มีประชากรที่มีปัญหาที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดได้กว่า 7,000 ไร่

ด้านนายดิเรก  จอมทอง  ผู้ประสานงาน  คณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขตนิคมสร้างตนเองอ่าวน้อย   กล่าวว่า   จากการสำรวจในพื้นที่ตำบลอ่าวน้อยมีประชาชกรกว่า 1,000 ครัวเรือน  จำนวนที่ดินกว่า 10,000 ไร่  ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินได้  ซึ่งคณะทำงานได้ขับเคลื่อนโดยการประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลาง   คือ  นิคมสร้างตนเอง  กรมป่าไม้  กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   ในการเพิกถอนที่ดินที่ทับซ้อน  ระหว่างสองหน่วยงานที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ  จากนั้น  เตรียมออกเป็นโฉนดที่ดินให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้  คาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2563   ทั้งนี้  การทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้   เป็นอ่าวน้อยโมเดล   เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนเพื่อออกเอกสารสิทธิให้ชาวบ้านในพื้นที่อื่นต่อไป

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

………………………………………….

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews