ทกจ.อบรม อาสาสมัครฯหลักสูตร”ดำน้ำตื้น ขั้นพื้นฐาน” ช่วย นทท. 

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทกจ.อบรม อาสาสมัครฯหลักสูตร”ดำน้ำตื้น ขั้นพื้นฐาน” ช่วย นทท.

       #ประจวบโพสต์นิวส์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   จัดอบรม อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร”   พัฒนาผู้นำการดำน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  ขั้นพื้นฐาน”มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดหลัก”สร้างสรรค์พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เกาะทะลุ ไฮแลนด์ รีสอร์ท อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดการอบรม อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร”   พัฒนาผู้นำการดำน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  ขั้นพื้นฐาน” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด ภาครัฐและเครือข่ายการท่องเที่ยว 1. เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว อันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการยกระดับการให้บริการ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    กล่าวอีกว่าการยกระดับให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยภาคประชาชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

การจัดอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว จะเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ร่วมกัน  รวมทั้งถือเป็นการสร้างบทบาทหน้าที่ให้เป็นการดูแลนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพอันเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับปี”ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน”         อย่างไรก็ตามการจัดอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการช่วยเหลือผู้นำด้านการดำน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร”พัฒนาผู้นำการดำน้ำตื้นเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ขั้นพื้นฐาน  “   จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดหลัก”สร้างสรรค์พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากนายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์ เลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม, กลุ่มSkin Dive Thailland }ศูนย์อนุรักษ์พิทักษ์ทะเลสัตหีบ ประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์  กองทัพเรือ ชมรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ กรมสรรพวุธทหารเรือและตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการและด้านการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องในด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการฯ50คน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับงบประมาณจากจังหวัด ให้ดำเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

การอบรมในครั้งนี้มีทั้งการบรรยายเกี่ยวกับการดำน้ำตื้นอย่างปลอดภัย การทบทวนพื้นฐานการดำน้ำตื้น และทดสอบการดำน้ำตื้นเบื้องต้น การฝึกภาคปฏิบัติในสระที่ เกาะทะลุ ไฮแลนด์ รีสอร์ท และการฝึกการดำน้ำในทะเล  การบรรยายเกี่ยวกับการกู้ชีวิตเบื้องต้น การบรรยายเกี่ยวกับหลักการช่วยชีวิตสำหรับดำน้ำตื้น การฝึกการปฏิบัติ การช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขั้นพื้นฐาน

การบรรยายหลักการปฐมพยาบาล และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้อง   เทคนิคการเข้าหาผู้ประสบเหตุ การนำพา และการพาขึ้นจากน้ำในรูปแบบต่างๆ เทคนิคการแก้การกอดรัดและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ เทคนิคการช่วยชีวิตคนตกน้ำจากวัสดุใกล้ตัว การโยนวัสดุ,การลากผู้ประสบเหตุ และการจัดการ การทบทวนการเตะฟินในรูปแบบต่างๆ การควบคุมการลอยตัว เทคนิคการช่วยเหลือบัดดี้ ในขณะที่เป็นตะคริว และการทดสอบภาคปฏิบัติจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

………………………………………….

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews