ปิดร้านนวด-สปาหัวหิน รอบใหม่กระทบหนัก

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                    ผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย  นวดฝ่าเท้า ในพื้นที่อำเภอหัวหิน   ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจาก มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ปิดสถานประกอบการนวดฯตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นการชั่วคราวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้ประกอบการและพนักงานร้าน ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯให้ช่วยพิจารณาผ่อนผันให้เปิดโดยเร็วเนื่องจากขาดรายได้แต่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับ ทำให้มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหัวหินพบมีผู้ป่วยโควิด-19 เพียงรายเดียวเท่านั้น และติดมาจากพื้นที่อื่น และหากเปิดทางผู้ประกอบการก็มีมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

                  ( วันที่ 11 มกราคม 2564)    ผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ภายหลังจากมีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้ประกาศปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย  นวดฝ่าเท้า ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564)ไปจนถึงปลายเดือนมกราคม เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 

                นางสาวบุญช่วย  สีจุ้ย  เจ้าของร้านนวดแผนไทย กู๊ดแคร์   กล่าวว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดรายได้  ซึ่งปีที่ผ่านมาการระบาดของโควิด-19 ก็ได้รับผลกระทบมาแล้วและยังไม่ฟื้นตัวและมีหนี้สินเพิ่มขึ้น    มาปีนี้ก็มาสั่งปิดอีกครั้งยอมรับว่าเดือดร้อนหนักไม่มีรายได้  และยังไม่รู้ว่าจะนำเงินส่วนไหนไปจ่ายค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ     จึงอยากให้มีการทบทวนและพิจารณาให้มีการเปิดกิจการได้  โดยที่ผู้ประกอบการมองว่า อำเภอหัวหิน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพียงรายเดียวเท่านั้นและติดจากพื้นที่อื่น อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐ  รวมทั้งพนักงานนวดที่ร้านตนเองก็ต้องขอให้พนักงานกลับภูมิลำเนาเนื่องจากแบกภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว   ซึ่งหากเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้หากยังไม่มีการเปิดยอมรับ”คงไปต่อไม่ไหว”

                 เช่นกัน นางมีทรัพย์   กั้วจันทร์  เจ้าของร้านนวดแผนไทย ฝนทิพย์  กล่าวว่าผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย    ส่วนใหญ่เห็นว่าทางร้านมีมาตรการดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุข   โดยผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการอยู่    ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การลงทะเบียน การตรวจสอบว่ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือไม่หากเข้ามาเราก็ไม่บริการให้     ผู้มาใช้บริการก็ต้องใส่แมสรวมทั้งพนักงานด้วย การจัดที่ล้างมือด้วยเจลและแอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดสถานที่รักษาระยะห่าง   และเห็นว่าการที่ทางจังหวัดฯสั่งปิดนั้น  และไม่ได้มีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือแต่อย่างใด  ซึ่งด้วยสภาพความเป็นจริงในขณะนี้ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละเกือบ 2 หมื่นบาทขึ้นไป ถึงแม้เจ้าของพื้นที่ให้เช่าจะพยามลดค่าเช่าให้ก็ตาม  ผู้ประกอบการจึงรวบรวมทำหนังสือขอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานได้พิจารณาความเดือดร้อน และขอให้ช่วยผ่อนผันในการเปิดกิจการ  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

                  นางสาวอรกานต์ บุญอยู่  เจ้าของร้านนวดเพื่อสุขภาพสวัสดี  กล่าวว่าตอนนี้ยอมรับอยากได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะร้านปิดมีทั้งภาระค่าเช่า ภาระหนี้สินและอื่นๆอีก หรือหากมีการพบการติดเชื้อจุดไหนก็อยากให้มีการดำเนินการเฉพาะจุดนั้นไปเลย ไม่อยากให้มารวมปิดแบบนี้ก็”เหมือนตายหมู่” ในความรู้สึกเราไม่ใช่เป็นอยู่คนเดียวแต่ต้องถูกสั่งปิดทั้งจังหวัด  รัฐรู้หรือ้ปล่าว่าผู้ประกอบการเดือดร้อนมาก

                 ด้านนางฉวีวรรณ อั่มส้ม  พนักงานร้านนวดแผนไทย  กล่าวยอมรับว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่แล้ว   แต่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไร ตอนนี้ก็ต้องนำเงินที่เก็บเอาไว้มาใช้ในช่วงที่ร้านปิด  เพราะก็ไม่รู้จะไปทำอะไร ซึ่งอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือบ้างมีความรู้สึกว่าอาชีพให้บริการนวดไม่ค่อยได้รับความสนใจจากภาครัฐเท่าที่ควร

                นางสาวกานดา ทัพพะมู เจ้าของโรงแรมบ้านกานตา หัวหิน ซึ่งให้เช่าห้องเปิดร้านนวดแผนไทย  กล่าวว่าเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางผู้เช่าทำร้านนวดก็มาขอร้องให้ช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าเนื่องจากไม่มีรายได้ร้านถูกปิดจึงมีการปรึกษากับครอบครัวเพื่อช่วยเหลือจึงไม่เก็บค่าเช่าตั้งแต่ต้นเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน   จนถึง1 มิถุนายน 2563  และเมื่อมีการเปิดบริการตามปกติ  จนมารอบนี้มีการปิดอีกแต่เนื่องจากตนเองต้องแบกภาระเรื่องภาษีที่ดินแบบใหม่ จากที่จะไม่เก็บค่าเช่าก็ทำไม่ได้เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน  จึงได้ลดค่าเช่าให้ครึ่งจาก 3 หมื่นบาทเหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งผู้เช่าก็บอกว่าขอลดอีกซึ่งทางตนเองก็พิจารณาก็อาจต้องลดให้อีกครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ

            โดยผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยของอำเภอหัวหิน ได้ทำหนังสือขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และทางสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการพิจารณาผ่อนปรนเปิดปริการได้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการโรงติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เห็นว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

Website: http://www.prachuppostnews.com/

…………………………………………………………………………