รอวันทิ้ง!!นมโรงเรียนค้างสต๊อกเกือบ 5 แสนถุง ในสหกรณ์โคนมฯ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ปัญหาของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดสถานการศึกษา ในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนมโรงเรียนต้องหยุดชะงักทันทีส่งผลให้มีนมโรงเรียนค้างอยู่ในสต๊อกห้องเย็นต่างๆ รวมแล้วถึง459,975 ถุง   และมีกำหนดตามมาตรฐาน อย.จะอยู่ได้เพียง 10 วันเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องถูกนำไปทำลายตามวิธีขั้นตอนต่อไป และหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่หาทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะตามมาถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อยังมีปริมาณน้ำนมดิบที่เกินอยู่เฉลี่ยวันละ 35-40 ตันในพื้นที่ประจวบฯและเพชรบุรี

                                 ประจวบคีรีขันธ์ ความคืบหน้ากรณีน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค  6 แห่งในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  ที่ผ่านมาต้องทิ้งน้ำนมดิบที่เกินปริมาณไปกว่า 250-300 ตัน เพื่อให้รับน้ำนมดิบใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่างๆในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/เพชรบุรี  หลังจากเกิดปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระยะที่สอง และมีประกาศปิดสถานการศึกษาในพื้นที่28 จังหวัดไปอย่างน้อย 1 เดือน  ส่งผลให้สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี ได้รับผลกระทบเกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นและสต๊อกของสกรณ์โตนมไทยเดนมาร์คที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์(นมโรงเรียน)  ต้องหยุดผลิตชั่วคราว   และวานนี้มีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้กับ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ช่วยเหลือดำเนินการรับน้ำนมดิบจากสหกรณ์ไปช่วยผลิตบรรจุกล่อง แต่ทาง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ระบุว่าไม่สามารถดำเนินตามที่ร้องขอได้  โดยจะส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน

                        วันนี้(วันที่ 7 มกราคม 2564  นายสังวาลย์ โพธิ์มี  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายนนทะชัย  โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก พร้อมด้วย  ตลอดจน สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด   สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด  สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด และสหกรณ์โคนม ชะอำ –ห้วยทราย จำกัด ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี  เดินทางมารวมตัวกันที่ด้านหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   อีกครั้งและยื่นข้อเรียกร้องอีกฉบับให้ช่วยเหลือต่อปัญหาน้ำนมดิบที่ล้นของพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี    โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มารับหนังสือ   ในขณะเดียวกันวันนี้ทางสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ยังได้ทิ้งน้ำนมดิบวันนี้เพิ่มเติมอีก และเดินทางไปยื่นหนังสือให้นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่มีน้ำนมดิบเกินอยู่วันละ 35-40 ตันและไม่มีทางระบายออกไป

                       อย่างไรก็ตาม  นายสังวาลย์ โพธิ์มี  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายนนทะชัย  โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก ได้นำสื่อมวลชนเดินทางไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์  ชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้และภาคตะวันตก จำกัด  ตามโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน)   โดยในช่วงนี้ต้องงดผลิตนมพาสเจอร์ไรส์   สำหรับโรงเรียนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากพบว่า ที่นี่ในห้องเย็นของโรงงานมีสต๊อกนมที่ผลิตแล้วไม่สามารถส่งไปโรงเรียนต่างๆได้รวมแล้วถึง 74,350 ถุง ซึ่งเป็นนมที่ผลิตเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และมีการประกาศปิดสถานการศึกษาในวันที่ 4 มกราคม ทำให้นมจำนวนนี้ไม่สามารถระบายออกไปได้

                          เนื่องจากเป็นนมโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารเสริมเท่านั้น และนมเหล่านี้ที่อยู่ในถุงมีระยะเวลา 10 วันเท่านั้นตามาตรฐาน อย.  หลังจากนั้นก็จะต้องนำไปทำลายทิ้งต่อไป  นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าข้อมูลของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 14,000 ถุง    สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 171,625 ถุง และสหกรณ์โคนม ชะอำ –ห้วยทราย จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก200,000 ถุง รวมทั้งหมด 459,975 ถุง  

                            หากปล่อยปัญหาไว้ต่อไปและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เข้ามาแก้ไขก็จะส่งผลกระทบทำให้สหกรณ์โคนมฯในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ -เพชรบุรี ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ก็จะกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามมา ตอนนี้ทางสหกรณ์โคนมฯแต่ละแห่งยังคงต้องพยามรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม     แต่ในแต่ละวันน้ำนมดิบที่เกินอยู่ 35-40 ตัน/วัน  ก็ต้องทยอยทิ้งไปอีกทั้งโรงงานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ นมโรงเรียนก็หยุดการผลิตแล้วเพราะมีสต๊อกค้างเป็นจำนวนมากรอวันหมดอายุและนำไปทำลายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายนมโรงเรียนค้างสต๊อก 459,975 ถุง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า3,026,635 บาท

                                       (อนึ่งมีรายงานว่าบ่ายวันนี้(7 มกราคม 2564) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และเรียกผู้บริหารของ อ.ส.ค.เข้าพบแลเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนมดิบที่เกินอยู่  โดยในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ที่กำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ลงมาหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ในช่วงเวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้)

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ?‍?‍?‍? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

Website: http://www.prachuppostnews.com/

…………………………………………………………………………