ทม.หัวหิน คว้ารางวัล อสม. ออนไลน์ “ดีเด่นระดับจังหวัด”

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 ทม.หัวหิน คว้ารางวัล อสม. ออนไลน์ “ดีเด่นระดับจังหวัด”

ประจวบโพสต์นิวส์– เทศบาลเมืองหัวหิน  พร้อมกลุ่ม อสม.เมืองหัวหินเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับรางวัล “ดีเด่นระดับจังหวัด” เป็นเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าเมื่อวันที่  31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาตนเองพร้อมด้วย พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์ โชคสุชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และกลุ่ม อสม.เมืองหัวหิน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับรางวัล “ดีเด่นระดับจังหวัด” เป็นเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสจำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และผู้เข้าร่วมรับรางวัลในระดับต่างๆ ร่วมงานฯ  ซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือของ เอไอเอส กระทรวงดีอี และกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดขึ้น เพื่อเชิดชูหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และเครือข่าย อสม. ที่มีการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปบูรณาการในการทำงานด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ อีกทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อดูแลประชาชนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพของทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยให้ประชาชน / ชุมชนได้รับการดูแลสุขภาวะ โดย อสม. อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อีกทั้ง เป็นการสร้างงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ซึ่งการมอบโล่เกียรติคุณในปีที่ 3 นี้มีทั้งรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ระดับจังหวัด และรางวัลดาวรุ่ง รวม 123 รางวัล ซึ่งเอไอเอสจะมุ่งพัฒนาแอปฯอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้ อสม.ใช้เทคโนโลยีเป็นและรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมส่งต่อความรู้สู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews