เรื่องดีดี…ปล่อยปูม้า คืนสู่ท้องทะเลกว่า  50 ล้านตัว  ที่หาดหัวหิน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เรื่องดีดี…ปล่อยปูม้า คืนสู่ท้องทะเลกว่า  50 ล้านตัว  ที่หาดหัวหิน

                       #ประจวบโพสต์นิวส์ กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้า เพาะพันธุ์ลูกปูม้า จัดกิจกรรม “ชาวประจวบ-เพชรบุรี ร่วมใจปล่อยปูม้า คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” อนุรักษ์สัตว์น้ำและการทำประมงที่ยั่งยืน พื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่หาดหน้าโรงแรมราชมงคลชมคลื่น หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการ คกก.วิจัยแห่งชาติ (ประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยตามมติคณะรัฐมนตรี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ”ชาวประจวบฯ-เพชรบุรีร่วมใจปล่อยปูม้า เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยมีนางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ,กลุ่มชาวประมง กลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้า ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม โดยในครั้งนี้ได้ร่วมกันปล่อย ลูกปูม้ากว่าห้าสิบล้านตัว  ปูม้าเล็ก 200 ตัว และแมงดา 50 ตัว

กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในครั้งนี้ เป็นการสร้างการรับรู้ และจิตสำนึกของประชาชน ให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสม และความจำเป็นที่ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรอันมีค่าของประเทศ รู้จักการใช้ประโยชน์และการเลือกบริโภคที่ไม่ทำลายทรัพยากร เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของประชากรปูม้าในทะเลไทยรวมถึงช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของพี่น้องขาวประมง ที่จะได้รับความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลงด้วย

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการ คกก.วิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะปูม้า ซึ่งเป็นสัตน้ำเศรษฐกิจสำคัญและเป็นที่นิยมบริโภค เป็นผลมาจากการทำการประมงเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติ และมีการจับปูที่มีไข่นอกกระดองมาใช้ประโยชน์ สาเหตุดังกล่าวทำให้จำนวนผลผลิตปูม้าจากการทำการประมง ในช่วงหลายบีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าว ส่งผลต่อการประกอบอาชีพ รายได้และคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง ซึ่งมีกลุ่มพี่น้องชาวประมง ได้เริ่มตันดำเนินการธนาคารปูม้าเพื่อปล่อยลูกปูที่ฟักจากแม่ปูไข่นอกกระดอง คืนธรรมชาติ

จากกิจกรรมธนาคารปูม้าดังกล่าว ครม. ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าโดยการมีส่วนร่วมของชาวประมงในท้องถิ่น จึงได้มีมติเห็นชอบให้ขยายผลกิจกรรมธนาคารปูม้าให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ จำนวน 500 ชุมชน เพื่อให้มีทรัพยากรปูม้าที่สามารถใช้ประโยชนได้อย่างยังยืน ซึ่งพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้าด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ขอฝากลูกปูม้าทรัพยากรอันมีค่าที่ได้ร่วมกัน ปล่อยคืนสู่ทะเลไทยในวันนี้ ให้พี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีทุกคน ได้ช่วยกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

………………………………………….

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews