ทต.ไร่เก่า จัดซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 62

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทต.ไร่เก่า จัดซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี 62

           #ประจวบโพสต์นิวส์ เทศบาลตำบลไร่เก่าจัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิงพร้อมให้ความรู้เรื่องสาธารณภัย สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกัน เหตุอันเกิดจากไฟไหม้ (ข่าว/ภาพฐิติชญา  แสงสว่าง)

วันที่ 5 ก.ค. 62  ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เกา   อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย  ให้กับประชาชนทั่วไป อปพร. นักเรียน เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ  และพนักงานเทศบาล  ประจำปี 2562  โดยมีนายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ  นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่าเป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยจากการเกิดไฟไหม้  ตลอดจนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากไฟ  รู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และสามารถเผชิญต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่  และลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเกิดไฟไหม้ได้เป็นอย่างดี

โดยในช่วงเช้าได้จัดอบรมในภาคทฤษฎีให้ความรู้เรื่องสาธารณภัยต่างๆ  ทั้งวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้   และป้องกันการเกิดไฟไหม้  และแนะนำอุปกรณ์ในการดับเพลิงชนิดต่างๆ  หลังจากนั้นได้ทั้งหมดได้ลงมือปฏิบัติการดับไฟในวิธีต่างๆ   ทั้งไฟที่เกิดจากแก๊สรั่ว   การดับเพลิง  โดยมีนายสมควร  วงศ์ดาวไทย  หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเดินทางมาให้ความรู้พร้อมฝึกการปฏิบัติจริง  ซึ่งผู้เข้าอบรมต่างให้ความสนใจ และตั้งใจฝึกกันเป็นอย่างมาก

#Prachuppostnews