กรมป่าไม้  นำรากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไปบ่ม-รักษา หวังเกิดตาใหม่สู่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 259
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  259
  Shares

กรมป่าไม้  นำรากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ไปบ่ม-รักษา หวังเกิดตาใหม่สู่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและการจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่จากสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ นำรากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ผ่านการตกแต่งกิ่งและรากทำความสะอาด และนำไปอนุบาลในล่อซีเมนต์ควบคุมแสง อุณหภูมิ  ความชื้น หวังให้แตกตาใหม่ จำนำไปสู่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อนำไปสู่การขยายพันธุ์ให้เกิดเป็นต้นใหม่ต่อไป คาดต้องอาศัยระยะเวลา

วันที่ 31  สิงหาคม  2561 ค นายคงศักดิ์   มีแก้ว  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและการจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้,  นางชนิษฐา   จันทโชติ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์  พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์,  นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,     นายไพฑรูย์ อรุณเนตร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ   ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ อส.และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายตอต้นพระศรีมหาโพธิ์ลงจากยอดเขาช่องกระจก   ได้นำมาที่สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์   บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ถนนสวนสน–อ่าวน้อย  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์   เพื่อทำการฟื้นฟู โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีดทำความสะอาด  และการตัดกิ่ง และราก  ส่วนที่ตายแล้วออกให้หมด  เพื่อไม่ให้เหลือชิ้นส่วนที่อาจปนเปื้อนด้วยเชื้อรา   ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นโพธิ์ตาย  รวมทั้งตัดส่วนที่ตายแล้วออกไปส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อราอีกครั้ง  พร้อมทั้งฉีดฮอร์โมนบำรุง   เพื่อเร่งให้ส่วนที่เป็นรากได้แตกตา

โดยเจ้าหน้าที่ได้นำรากต้นโพธิ์ใส่ในบ่อซีเมนต์ระดับความสูงสองปลอก   ด้วยการวางรากแบบตะแครงกับดินที่ผ่านการนึ่งด้วยความร้อน เพื่อฆ่าเชื้อผสมกับทรายละเอียด     เนื่องจากชิ้นส่วนรากพบว่ายังมีเนื้อเยื่อยังมีชีวิตอยู่  เนื่องจากพบมียางสีขาวออกมา  ถือเป็นความหวังที่ทางเจ้าหน้าที่จะดูแลรักษา ให้แตกตาใหม่ได้  หลังจากนั้นจึงจะนำตาใหม่ไปขยายพันธ์ หรือใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและนำมาปักชำเพื่อให้เกิดต้นใหม่  ซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อไป  ส่วนตอไม้ด้านบนที่เป็นขนาดใหญ่นั้น  เนื่องจากแห้งจึงไม่มีเซลล์มีชีวิตจึงดำเนินการตัดออก  นอกจากเนื้อของตอไม้ชิ้นใหญ่แล้ว  ยังได้นำส่วนของรากแบ่งเป็น 4 ชิ้นย่อย   เพาะชำในกระถางต้นไม้จำนวน 4 กระถาง ด้วยกรรมวิธีเดียวกันกับชิ้นใหญ่ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างทำโรงเรือนเพื่อครอบบ่อซีเมนต์  เพื่อเป็นป้องการความร้อน โดยต้องลดแสงให้เหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นให้มีความเหมาะสม เพื่อโอกาสในการแตกตาใหม่  และคงต้องรอความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น

หลังจากนั้นนายคงศักดิ์   มีแก้ว  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและการจัดการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ได้จุดธูป และกล่าขอขมาพร้อมอธิษฐานขอให้มีตาใหม่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งนำมาลัยดาวเรืองไปคล้องที่บริเวณตอต้นพระศรีมหาโพธิ์

ประจวบโพสต์นิวส์ /Prachuppostnews

 • 259
  Shares