จ.เพชรบุรี ตั้งศูนย์บัญชาการฯ รายงานสถานการณ์น้ำ (ชมคลิป)

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares

จ.เพชรบุรี ตั้งศูนย์บัญชาการฯ รายงานสถานการณ์น้ำ (ชมคลิป)

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเพชรบุรี สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม วันนี้ ( วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น.ดังนี้

สถานการณ์น้ำจุดเฝ้าระวังจังหวัดเพชรบุรี (ข้อมูล กรมชลประทาน ๘ สค.๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.)

๑) เขื่อนแก่งกระจาน (B.3 a บ้านสองพี่น้อง)  ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน ระดับน้ำ 3.๖๑ ม.ระดับตลิ่ง 4.40 ม. คงเหลือระดับน้ำ ๗๙ เซ็นติเมตร เต็มตลิ่ง ระดับวิกฤติ

๒) บ้านสาระเห็ด (B.๙) ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง ระดับน้ำ 4.๗๖ ม. ระดับตลิ่ง 6.60 ม.  คงเหลือระดับน้ำ ๑.๘๔ เมตร เต็มตลิ่ง

๓) อำเภอบ้านลาด (B.๑๖) ระดับน้ำ 6.๗๒  ม. ระดับตลิ่ง 8.00 ม. คงเหลือ 1.๒๘ เมตร  เต็มตลิ่ง ระดับวิกฤติ

๔) เทศบาลเมืองเพชรบุรี (B.๑๕) ระดับน้ำ ๔.๑๐ ม. ระดับตลิ่ง  5.10 ม. คงเหลือ ๙๖ เซ็นติเมตร  เต็มตลิ่ง  ระดับวิกฤติ

(ชมคลิป)

สถานการณ์พื้นที่ น้ำท่วมในพื้นที่ปัจจุบัน  ๒ อำเภอ ๖ ตำบล ๒๗ หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน          ๓๙๖ ครัวเรือน ๑,๗๑๔  คน  ดังนี้

อำเภอแก่งกระจาน  จำนวน ๓ ตำบล คือ ตำบลห้วยแม่เพรียง ตำบลสองพี่น้อง  ตำบล    แก่งกระจาน  ประชาชนเดือดร้อน ๑๐ หมู่บ้าน ๓๙๐  ครัวเรือน ๑,๖๙๐ คน และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม

อำเภอท่ายาง จำนวน ๓ ตำบล คือ ตำบลกลัดหลวง ตำบลท่าไม้รวก ตำบลยางหย่อง ประชาชนเดือดร้อน ๑๗  หมู่บ้าน  ๖  ครัวเรือน ๒๔ คน  และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม

โดยในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวมีอาสาสมัครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

การจัดการ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม  ดังนี้

จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันปัญหาและแก้ไขอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ติดตั้งระบบสื่อสาร ระดมเตรียมความพร้อมหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่  ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด  24  ชั่วโมง  โดยติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารประสานกับพื้นที่ได้ตลอดเวลา  ความถี่กลาง  161.475 MHZ และดำเนินการสนับสนุนถุงบรรจุทราย  ๓๐๐,๐๐๐ ใบ ทราย 4,000  คิว    ไม้สน  1,260  ท่อน  หินผุ  700  ลบ.ม.  โดยแจกจ่ายให้แก่พื้นที่อำเภอทุกอำเภอที่คาดว่าได้รับผลกระทบ  เพื่อประกอบเป็นกำแพง  พนังกั้นน้ำในจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้น

อำเภอ ทุกอำเภอจัดเจ้าหน้าที่  อาสาสมัคร  มิสเตอร์เตือนภัย  เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด  24  ชม.

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์  กรมป้องกันและบรรเทา        สาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย  เตรียมความพร้อมเครื่องมือ ๔๔ รายการ เจ้าหน้าที่ 2๘  คน โดยเข้าประจำ  ศูนย์บัญชาการณ์ฯ และพื้นที่  ดังนี้

 

 • พื้นที่ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง รถสูบน้ำท่วมขัง 1 คัน รถสูบน้ำระยะไกล 1 คัน เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง รถไฟฟ้าส่องสว่าง  1 คัน
 • พื้นที่ วัดคุ้งตำหนัก อำเภอบ้านแหลม เรือกู้ภัย 2 ลำ รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน
 • โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  1  เครื่อง
 • โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 1  เครื่อง
 • ถนนเพชรเกษมแยกทางลอดบ้านลาด รถสูบน้ำท่วมขังและสูบน้ำระยะไกล 6 ชุด
 • ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ รถขนย้ายผู้ประสบภัย 4 คัน เรือท้องแบนขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องยนต์ 5 ลำ เรือพายขนาดเล็ก 100 ลำ รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน

ชลประทานเพชรบุรี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว     12 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จุด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว 5 เครื่อง ในพื้นที่    5 จุด และพร้อมเดินเครื่องผลักดันน้ำ 18 เครื่อง ในพื้นที่ 8 จุด

แขวงทางหลวงเพชรบุรี  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณทางลอดถนนเพชรเกษม 3 เครื่อง ในพื้นที่ 3 จุด

ศูนย์บัญชาการสาธารณภัยกองทัพเรือ ติดตั้งเรือยนต์ผลักดันน้ำ 20 ลำ ในพื้นที่สะพาน     วัดคุ้งตำหนัก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม

เทศบาลเมืองเพชรบุรี  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 6 เครื่อง  6 จุด

ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  เข้าร่วมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ  พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

 • สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ จำนวน 30 นาย พร้อมเรือยาง 3 ลำ
 • กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด. 144) กำลังพล 20 นาย พร้อมเรือท้องแบน 1 ลำ  รถบรรทุก  1  คัน
 • กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวนตระเวนชายแดน กำลังพล 110 นาย      เรือท้องแบน เรือยนต์เร็ว  รวม  9  ลำ อุปกรณ์ประจำตัวกู้ภัยทางน้ำครบชุด  รถยนต์บรรทุก  3 คัน  อากาศยานแบบ ฮ.เบลล์ 2 ลำ อากาศยานแบบ ฮ.ยูโรอปเตอร์  1 ลำ รถพยาบาล เครื่องมือเวชภัณฑ์ครบชุด  เครื่องรับส่งวิทยุประจำที่ 3 เครื่อง พร้อมเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ  20  เครื่อง
 • กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี กำลังพล  5  นาย
 • อาสาสมัครมูลนิธิ ทุกเครือข่าย รวม ๒๕๐ คน

ประจวบโพสต์นิวส์ / Prachuppostnews

 • 17
  Shares