ททท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาครัฐ-เอกชน ประจวบคีรีขันธ์ หารือแนวทางทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมเป็น Dream destination for All

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลล่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานร่วมกับนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมหารือและรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน,นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายชณัฏฐ์ พงศ์ธราธิก ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก นางสาวอังคณา พิพัฒน์สุขสกุล  นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ดร.ปราโมทย์ เพชรศาสตร์ รักษาการณ์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พันธมิตรทางการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ในหัวหิน ชะอำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

ผู้ว่าการฯ ททท. ได้กล่าวถึงเป้ารัฐบาลที่จะผลักดันไทยเป็นที่ 1 ของภูมิภาค ตามนโยบาย Thailand Vision ของท่านนายกรัฐมนตรีและ 4 มาตรการยกระดับการท่องเที่ยว พร้อมหารือโอกาสในการส่งเสริม การท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ตามกรอบการพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน Local Experience มีการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ สู่ World Class tourism Destinations พัฒนาเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ Shopping & Dining Paradise รวมถึง world event เป็นต้น

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอ1.นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก Thailand Riviera โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.รายงานสถานการณ์อัตราการเข้าพักของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี โดยนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก

4.แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว@ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายอุดม ศรีมหาโชตะ ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก 5.นำเสนอโครงสร้างราคาที่พักโรงแรมในพื้นที่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ 6.เสนอการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism For All โดยประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประเด็นที่ต้องการผลักดัน อาทิ 1. เพื่อสามารถดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางจากเชียงใหม่ หาดใหญ่ และอุดรธานี จึงต้องการผลักดันให้เกิดเส้นทางการบิน หัวหิน-เชียงใหม่เพิ่ม และเปิดเส้นทางการบินหัวหิน-หาดใหญ่ และ หัวหิน-อุดรธานี 2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์แคมเปญการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3. การส่งเสริมการขาย สินค้าบริการและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวผ่านงานส่งเสริมการขาย ททท. 4. ส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวทางรถไฟ 5. ผลักดันให้ประจวบคีรีขันธ์ ปลายทางฝัน ของนักท่องเที่ยว ทุกกลุ่ม Dream Destination For All

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ททท. และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สมาคม เอกชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นแนวทางทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป