ปศุสัตว์ประจวบฯเร่งพ่นฉีดยาป้องกัน”โรคลัมปี สกิน”หลังระบาดแล้ว4อำเภอ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน หวั่นโรคอุบัติใหม่ “โรคลัมปี สกิน” ระบาดเข้าพื้นที่เลี้ยงวัวนม   ทำให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์หัวหิน เร่งระดมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือดในฟาร์มวัวนม นับ120  ฟาร์มในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน   หลังพบการระบาดแล้วในอำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี และล่าสุดอำเภอหัวหิน  ข้อมูลล่าสุดรวมโคเนื้อ โคนมที่ป่วยติดเชื้อแล้ว 221   ตัว  ด้านปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมประกาศกำหนดเขตโรคระบาดทั้งจังหวัดในสัปดาห์หน้า

วันนี้(วันที่ 20 พ.ค. 64) นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล  ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พร้อมนายพิทยา คณะมะ  ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่สำหรับประเทศไทย ลงพื้นที่ระดมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงดูดเลือด เช่น ยุง เหลือบ แมลงวันคอก เห็บ ที่เป็นพาหะนำโรค ในฟาร์มโคนม โคเนื้อทั้งหมด ในส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งเป็นพื้นที่การเลี้ยงโคนมแหล่งใหญ่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีฟาร์มโคนมกว่า 120 ฟาร์ม หรือคิดเป็นโคนมกว่า 2,000 ตัว ซึ่งล่าสุดพบการระบาดแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ กุยบุรี สามร้อยยอด ปราณบุรี และ ต.หนองพลับ อำเภอหัวหิน ล่าสุด ส่วนตำบลทับใต้ผลยังไม่ออก    ขณะนี้มีวัวติดเชื้อแล้ว 61 ฟาร์ม จำนวนกว่า 221 ตัวทั้งโคเนื้อและโคนม และมีแนวโน้มกระจายไปยังพื้นที่อำเภออื่นๆ

สภาพวัวที่เป็นโรคลัมปีสกิน

                              นายอภิลักษณ์ บุญล้อม เจ้าพนักงานสัตวบาลปศุสัตว์อำเภอหัวหิน กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ 3 ชุด ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่  แบ่งสายออกฉีดพ่นย่าฆ่าแมลงดูด โดยทำการฉีดพ่นในฟาร์ม และบนตัวโค ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อโค คาดจะต้องในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์มนการฉีดพ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน พร้อมแนะนำวิธีการควบคุมป้องกันโรคที่เหมาะสม และการสังเกตอาการสัตว์ป่วยที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรายงานโรคของเกษตรกร เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหินต่างหวั่นวิตก ว่าจะเกิดการระบาดเข้ามาในพื้นที่การเลี้ยงโคนม   ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำนมดิบ และกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภค

                            สำหรับโรคลัมปี สกิน เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในโคกระบือ แต่ไม่ใช่โรคที่ติดสู่คนได้ เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณ 2-5 เชนติเมตร ขึ้นที่ผิวหนังทั่วร่างกาย ทำให้ขายโคไม่ได้ราคา ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่พบการะบาดเข้ามาในพื้นที่โคนม ดังนั้นจะต้องเร่งวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยด่วน  ไม่ว่าจะเป็นโคนม และ โคเนื้อ  สำหรับยาฆ่าแมลงที่ฉีดพ่นในคอกสัตว์และบนตัวสัตว์ จะฉีดพ่นทุก 7 สัปดาห์ รวมทั้งเกษตรกรจะต้องติดตามเฝ้าระวังอาการของโคนมอย่างใกล้ชิด ขณะนี้เน้นย้ำเป็นพิเศษคือห้ามเคลื่อนย้ายโค เข้า-ออกโดยเด็ดขาด

                           ด้านนายผาด จิ๊วโต  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน  กล่าวว่า รู้สึกวิตกกังวลกับโรคระบาดใหม่ครั้งนี้อย่างมาก พยายามติดตามข่าวสารจากเพื่อนเกษตรกร และจากกลุ่มผู้เลี้ยงในสหกรณ์โคนมห้วยสัตว์ใหญ่อย่างใกล้ชิด และต้องติดตามเฝ้าระวังดูโคนมในฟาร์มทุกตัวอย่างใกล้ชิด จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าอาการของโรคมีความรุนแรง มากกว่าโรคปากเท้าเปื่อย รวมทั้งอาการของโรคมีตุ่มหนองเต็มตัว ยังไม่มีวัคซีน หรือยารักษา ซึ่งหากโคนมติดโรค จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำนมดิบ และขายออกไม่ได้ 

                          ล่าสุดนายยุษฐิระ  บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    เปิดเผยว่าเตรียมประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิด “โรคลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ 8 อำเภอทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีแนมโน้มการระบาดกระจายไปในลายพื้นที่ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคและกระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีการระบาดได้ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน  เป็นการชั่วคราวไว้แล้วในเบื้องต้นและล่าสุดที่อำเภอหัวหิน     ส่วนในสัปดาห์หน้าเตรียมประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ชนิด “โรคลัมปี สกิน” ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ 8 อำเภอทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews