ทม.หัวหิน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทม.หัวหิน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ประจวบคีรีขันธ์-นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันต้นไม้ประจำปี 2563  ณ วัดไกลกังวล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่วัดไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิด กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน  ร่วมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ ,นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี, นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตัวแทนหน่วยงาน ชุมชน และชมรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์การปลูกต้นไม้ในใจคน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งลดภาวะโลกร้อน โดยมีเป้าหมายปลูกตันไม้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมคณะ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ซึ่งได้รับ พันธุ์กล้าไม้ จำนวน1,000 ต้น กว่า 10 สายพันธุ์ จากสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ประกอบด้วย ราชพฤกษ์ สะเดา ประดู่ พยุง พะยอม สะตอ  และตะเคียน ในพื้นที่รอบวัดไกลกังวล และริมถนนเพชรเกษม รวมทั้งยังได้แจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้ตัวแทนชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่สาธารณะตามชุมชนต่างๆ ชุมชนละ 15 ต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการดูแลรักษา และติดตามความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews