ผู้ว่าฯลงนามปิดโรงแรมทั้ง ประจวบฯคุมโควิด-19  

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้ว่าฯลงนามปิดโรงแรมทั้ง ประจวบฯคุมโควิด-19

ประจวบคีรีขันธ์- ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ออกประกาศสั่งปิดโรงแรม ทั้งจังหวัด นอกจากนั้นประชาชนในเขตจังหวัดทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

วันที่ 4 เมษายน2563 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าหลังจากมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ชุมนุมชนและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่างๆ ไว้เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และกำหนดมาตรการให้คนต่างด้าวไม่รวมสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มารายงานเพื่อตรวจสอบคัดกรองโรค ล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งเพิ่มเติม ให้ทุกอำเภอจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านชุมชน ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เพื่อสกัดกั้นการเข้า-ออก ของบุคคลที่มีความเสี่ยง กรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้ดำเนินการกักตัว คุมตัวไว้สังเกตอาการ และให้มารับการตรวจตาม พรบ.โรคติดต่อ

“ ให้ปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พุทธศักราช 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นโรงแรมที่ราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นในทางราชการ ในการแก้ไขปัญหาจากโรคโควิด 19 สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนจะมีคำสั่ง ให้ผู้เข้าพักสามารถเข้าพักต่อไปได้จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันทีโดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก และให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพัก แจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก พร้อมทั้งวันที่ครบกำหนดที่ต้องออกจากห้องพักให้อำเภอทราบ”

นอกจากนั้นในประกาศคำสั่ง ได้กำหนดให้ประชาชนในเขตจังหวัดทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

dav

รวมทั้งห้ามเรือที่แจ้งออกมาจากต่างจังหวัด เข้าท่าในเขตจังหวัด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย กรณีเรือประมงพื้นบ้านที่จะออกทำการประมงในห้วงเวลาเคอร์ฟิว ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งการเข้า-ออกในพื้นที่ ส่วนการทำเกษตรในช่วงเคอร์ฟิว เช่น ประมง ให้ขออนุญาตโดยวาจากับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ในพื้นที่

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews