จิตอาสานักเรียนนายสิบ พัฒนาโรงเรียนบ้านคอกช้าง

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จิตอาสานักเรียนนายสิบ พัฒนาโรงเรียนบ้านคอกช้าง

#ประจวบโพสต์นิวส์  จิตอาสานักเรียนนายสิบทหารบก ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมอาคารเรียน และสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านคอกช้าง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจ ต่อสังคม และประเทศชาติ

วันที่ 25 พ.ย. 2562 ที่โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พลตรีมานพ น่วมบัว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคอกช้าง โดยมี รองบัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก เสนาธิการโรงเรียนนายสิบทหารบก ผู้บังคับการ กรมนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก  ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านคอกช้าง คณะครู ผู้นำหมู่บ้าน และนักเรียนนายสิบร่วมพิธี   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนายสิบมีจิตอาสา เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน สร้างความสามัคคีในหมู่ผู้เรียน และรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกให้นักเรียนนายสิบมีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ส่งเสริมให้กำลังพลนายทหาร  นายสิบ และนักเรียนนายสิบที่กำลังศึกษาอยู่ได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเป็นจิตอาสา ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ โรงเรียน สังคมในพื้นที่ใกล้เคียงหน่วยที่ตั้ง รู้จักการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น รวมถึงราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนนายสิบทหารบก ได้เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562 โดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้ารอบโรงเรียน ซ่อมแซมอาหารเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม  ปรับปรุงประตูของสนามฟุตบอล ก่อเสริมกำแพงรั้วโรงเรียน  ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โครงการอาหารกลางวัน  ก่อสร้างเตาเผาขยะใหม่แทนของเดิมที่ใช้สังกะสี รวมทั้งช่วยกันระบายสีอาคารเรียนใหม่ และสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

โดยนักเรียนนายสิบที่มีความสามารถด้านศิลปะ ได้ช่วยกันวาดการ์ตูน สัตว์ในภาษาอังกฤษ และ บันไดงูตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวการ์ตูนฮีโร่ที่นักเรียนชื่นชอบ บริการตัดผมให้นักเรียนและชาวบ้าน เป็นต้น

ในโอกาสนี้ พลตรีมานพ น่วมบัว ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียน  ให้กับทางโรงเรียนด้วย

สำหรับโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ปัจจุบันมีนักเรียน 69 คน ครู 8 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews