องคมนตรี ตรวจติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   &n

Read more

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฝนหลวง ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

                    

Read more

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์

พลอากาศเอก ชลิต พุกผ

Read more

องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวล

องคมนตรี ลงพื้นที่เย

Read more

ปีติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฏรประสบภัยน้ำท่วม จ.ประจวบฯ

ปีติ “สมเด็จพร

Read more

องคมนตรี เดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

องคมนตรี เดินทางมาติ

Read more