องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวล

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  31
  Shares

องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง โรงเรียนวังไกลกังวล

องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่รับฟังสรุปการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง และระบบควบคุมการบันทึกการเรียนการสอนออกอากาศ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันนี้ (17 ม.ค. 62) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่รับฟังสรุปการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง และระบบควบคุมการบันทึกการเรียนการสอนออกอากาศ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ ด้วยพระอัจริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาอันเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศ และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ส่งผลให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย

โดยมีการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบใหม่ อาทิ1) ปรับปรุงระบบออกอากาศทั้งระบบให้ทันสมัยเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ คมชัด และสามารถรับชมรายการได้ทั้งการออกอากาศสดและย้อนหลัง2) ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต3) เพิ่มช่องทางออกอากาศทางระบบอินเตอร์เนตและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ4) ปรับปรุงห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนปลายทางให้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยถ่ายทอดการเรียนการสอนออกอากาศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม5) ฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนและการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับครูต้นทางเพื่อให้นักเรียนทางไกลมีความสุขกับการเรียนรู้ ทั้งยังจัดทำสื่อช่วยสอนให้กับครูปลายทางสำหรับเตรียมการสอนได้ล่วงหน้า จัดหารายการออกอากาศเพื่อพัฒนาศักยภาพครู รายการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกเวลาเรียน พร้อมสร้างระบบติดตามประเมินผลการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 18,000 แห่ง ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม คิดเป็นจำนวนครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 1,000,000 คน ที่ใช้บริการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอน\

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachupposst

 • 31
  Shares