กศน.นำนักศึกษาบริจาคโลหิต ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12
  Shares

กศน.นำนักศึกษาบริจาคโลหิต ในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กศน.อำเภอสามร้อยยอดทำบุญเลี้ยงพระ  พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และนำนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิต  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นจิตอาสา และความเสียสละ

วันที่  16 ม.ค. 62  ที่สำนักงาน กศน. อำเภอสามร้อยยอด  ตำบลศิลาลอย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นางสาวกัญรินทร์  คิดควร  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอสามร้อยยอด  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากร  และนักศึกษา  ร่วมกันทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล  พร้อมกันนี้ได้นำนักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิต  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  สร้างสรรค์เยาวชนมีจิตอาสา

สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศน.อำเภอสามร้อยยอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ได้จัดเป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สร้างสรรค์เยาวชนมีจิตอาสา  โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการทำบุญ การบริจาคโลหิต  การบรรยายให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพิษภัย และสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด  และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา  ได้มีจิตสำนึกความเป็นจิตอาสา และความเสียสละ

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  หลังจากนั้นนางสาวกัญรินทร์     ได้ร่วมบริจาคโลหิต  พร้อมคณะบุคลากร  และนักศึกษา  รวมถึงประชาชนทั่วไป  ร่วมกันบริจาคโลหิต  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ  นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มารับบริจาคที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน. อำเภอสามร้อยยอด  และในช่วงบ่ายนักศึกษาทั้งหมดจะได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อไป

ข่าว/ภาพ ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 12
  Shares