ผู้ว่าประจวบฯมอบบ้านให้ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  พื้นที่กุยบุรี

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้ว่าประจวบฯมอบบ้านให้ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  พื้นที่กุยบุรี

                       #ประจวบโพสต์นิวส์  ผู้ว่าฯประจวบฯ  มอบบ้านให้ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้มีรายได้น้อย  เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก (ข่าว/ภาพ ฐิติชญา  แสงสว่าง)

วันที่  17 ตุลาคม 2562 นายพัลลภ  สิงหเสนี   ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ในพื้นที่ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 2  หลังคาเรือน พร้อมด้วยนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนของส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พบว่ายังมีผู้พิการและผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐจึงได้มีการคัดเลือกผู้พิการ  ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส

โดยจัดสร้างบ้านเพื่อมอบให้กับนายอธิวัฒน์  นาคเนียม  อายุ 16  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 3  ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และนางเถียม  นุชยิ้มย่อง  อายุ 79  ปี  อยู่บ้านเลขที่ 43  หมู่ที่ 1  ตำบลหาดขาม  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยมีข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่น  เข้าร่วมส่งมอบ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสังคม (csr)  จำนวน 2 หลัง  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาจังหวัด  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมสมทบทุน  ตลอดจนพี่น้องจิตอาสาที่มาช่วยสร้างบ้านทั้งสองหลังโดยไม่คิดค่าแรงใดๆ

 

นอกจากมอบบ้านแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 10  พร้อมทั้งทะเบียนบ้านให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทั้งสองบ้าน  หลังจากนั้นเข้าชมภายในบริเวณบ้านพร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  มาติดที่ผนังบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล  ทั้งสองหลังเรียบร้อยแล้ว  ได้เดินทางต่อไปมอบสิ่งของอุปโภค  บริโภค  ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการด้วย

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews