น้อมรำลึก ในหลวง ร.9  มทบ.15  ปลูกป่าชายเลนตามรอยพ่อ

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

น้อมรำลึก ในหลวง ร.9  มทบ.15  ปลูกป่าชายเลนตามรอยพ่อ

#ประจวบโพสต์นิวส์ มณฑลทหารบกที่ 15 จัดกิจกรรม ตามรอยพ่อ รักษาและปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ภาพ มทบ.15)

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของกองทัพบก (ภาคกลาง)  ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามรอยพ่อ รักษาและปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

กิจกรรม ตามรอยพ่อ รักษาและปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและรักษาระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประชาชน และประเทศชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่พวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกัน ในการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ โดยเชื่อมโยงกับการจัดการดินและน้ำเป็นแนวทางหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉลับพลันและการพังทลายของดินอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการอนุรักษ์และการพัฒนาป่าต้นน้ำและป่าชายเลน อันเป็นแหล่งกำเนิดแหล่งอาศัย และแห่งอาหารตามธรรมชาติของสรรพชีวิต ซึ่งเป็นฐานและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ?‍?‍?‍? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

…………………………………………………………………………

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews