กกต.ประจวบฯให้ความรู้ ผู้สมัคร ส.ส. ทั้งกฎหมาย และการหาเสียง

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 26
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  26
  Shares

 กกต.ประจวบฯให้ความรู้ ผู้สมัคร ส.ส. ทั้งกฎหมาย และการหาเสียง

กกต.ประจวบคีรีขันธ์  เร่งสร้างความเข้าใจ หลักเกณฑ์การหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เน้นย้ำผู้สมัครไม่สามารถใช้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือลงคะแนนเสียงได้

วันที่ 11 ก.พ.2562 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการอบรม เพื่อชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์การหาเสียงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง(ส.ส.)ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบ ทั้ง 3 เขต ภายใต้ชื่อกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนและผู้ติดตาม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียงรวม 140 คน

นางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สำคัญในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เชื่อว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ซึ่งการเลือกตั้งจะมีความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายได้นั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง คือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงตระหนักถึงความสำคัญ ของการสนับสนุนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ห้ามไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ลดการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเป็นสำคัญ และทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวณากัญ กัณห์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันลงคะแนนเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 การถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่มีชื่อผู้สมัคร และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในบัตรที่กาลงคะแนนแล้ว เพื่อนำเอาไปแชร์ หรือโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงการฉีกบัตร หรือทำลายบัตรเลือกตั้ง รวมถึงถือบัตรเลือกตั้งออกจากสถานที่ลงคะแนน ก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ช่วยหาเสียง หรือลงคะแนนเสียงได้

ข่าว/ภาพ  เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 26
  Shares