ทช. เจ้าท่า เร่งจัดระเบียบ เจ็ทสกีหาดหัวหิน คาดเริ่มใช้ได้ในเดือนนี้ทันที

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 72
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  72
  Shares

ทช. เจ้าท่า เร่งจัดระเบียบ เจ็ทสกีหาดหัวหิน คาดเริ่มใช้ได้ในเดือนนี้ทันที

หลายหน่วยงานร่วมประชุมผู้ประกอบการทางน้ำเพื่อจัดระเบียบการให้บริการเจ็ทสกี สกูตเตอร์ หาดหัวหิน และหาดหัวดอน ล่าสุดมีมาตรการจัดทำทะเบียนเรือเพื่อควบคุมจำนวน กำหนดราคากลาง จุดจอด-จุดขับเรือ คาดเริ่มใช้ได้เดือนกุมภาพันธ์นี้

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ชายหาดหัวตอน หมู่บ้านเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวรรณ ชาตรี  ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4,นายชนันธรณ์ เพ็ชรช่วย เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาประจวบคีรีขันธ์ ,นายมัชฌิชา ศรีเมฆ รก.หัวหน้างานรักษาความสงบ เทศบาลเมืองหัวหิน,จ่าสิบเอกสมพร หงษ์ทอง หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2พื้นที่หัวหิน ,จ่าสิบเอกนิติเทพ จิตต์ประสงค์ ผู้แทน กอ,รมน,ประจวบคีรีขันธ์ ,ผู้แทนจากตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน,สถานีตำรวจภูธรหัวหิน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้ประกอบการทางน้ำ หรือเจ็ทสกี หาดหัวดอน เพื่อวางมาตรการในการจัดระเบียบการให้บริการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และเกิดความปลอดภัย หลังจากมีการร้องเรียนมายังเทศบาลเมืองหัวหินเรื่องการคิดอัตราค่าบริการที่แพงเกินไป การฝ่าฝืนขับเจ็ทสกีเข้าไปในเขตหวงห้าม

และเข้าใกล้นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ และการควบคุมจำนวนเจ็ทสกีและเครื่องเล่นทางน้ำต่างๆ โดยการหน้านี้ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

นายวรรณ ชาตรี  ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า วันนี้ได้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนประกอบด้วย การจัดทำทะเบียนเรือเจ็ทสกี สปีดโบ๊ท และสกูตเตอร์ เพื่อควบคุมจำนวนไม่ให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ โดยเรือทุกลำจะต้องมีทะเบียนเรือ เสื้อชูชีพ และประกันภัยให้เรียบร้อย กำหนดราคากลางเพียงราคาเดียวคือ ครึ่งชั่วโมง 1500 บาท และหนึ่งชั่วโมง 2,800 บาท เรือกล้วยนั่งได้ไม่เกิน 5 คนคนละ 300 บาท

ห้ามมีการตัดราคากัน โดยจะมีการจัดทำป้ายราคาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้บริเวณชายหาดจุดจอดเจ็ทสกี รวมทั้งจะมีการกำหนดจุดจอดเจ็ทสกีเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว จุดวิ่งเข้า-ออกชายหาดของเจ็ทสกี ซึ่งทางสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จะทำการวางทุ่นไข่ปลาเป็นรูปตัวยู ห่างกันเป็นระยะ

เพื่อกำหนดเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลภายในเขตทุ่น และห้ามเจ็ทสกี เรือกล้วยฝ่าฝืนเข้าไปโดยเด็ดขาด รวมทั้งผู้ประกอบการทุกรายจะต้องช่วยกันดูแล ชี้แจงนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการไม่ให้ขับเจ็ทสกีเข้าไปในเขตหวงห้าม

สำหรับมาตรการทั้งหมดนี้จะเป็นมาตรการเดียวกันทั้งหมดทั้งหาดหัวหิน และหาดหัวดอน โดยจะเริ่มดำเนินการทันที ในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดทะเบียนเจ็ทสกี  จัดทำป้ายราคากลาง เพื่อนำมาติดตั้งที่ชายหาด ,ทช.จะเร่งมาดำเนินการติดตั้งทุ่นไข่ปลากำหนดจุดลงน้ำทะเล จากนั้นจะมีการเรียกประชุมผู้ประกอบการอีกครั้งเพื่อมาทำข้อตกลงร่วมกัน

ซึ่งทุกมาตรการจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนนี้กุมภาพันธ์นี้   ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือพบการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ตั้งแต่การพักให้บริการชั่วคราว และการยกเลิกใบอนุญาต ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับทางเทศบาลเมืองหัวหินอีกครั้ง เพื่อกำหนดเป็นเทศบัญญัติ และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ด้านนายธเนศร์ สิริสวัสดิ์,นางพัชชา สายโพธิ์ ผู้ประกอบการเจ็ทสกีหาดหัวดอน ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทั้งการสุ่มตรวจแบบทั่วไปและกรณีที่เกิดปัญหา ที่ผ่านมาก็มีความคิดที่ไม่ตรงกันพอมีการจัดระเบียบก็เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน มาตรการการกำหนดราคาที่ยุติธรรม และมีจุดปล่อยเรือที่เป็นระเบียบก็ถือเป็นภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว  ทั้งนี้บางส่วนก็มองว่า ยังไม่แน่ใจว่า มาตรการดังกล่าวจะได้ผลหรือไม่ คงต้องใช้เวลา ปัญหาด้านการตัดราคา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานยากแก่การตรวจสอบเช่นกัน

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 72
  Shares