จิตอาสา ร่วมเก็บขยะ วัชพืชในคลองเขาแดง ตามโครงการ “คน รัก คลอง”

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

จิตอาสา ร่วมเก็บขยะ วัชพืชในคลองเขาแดง ตามโครงการ “คน รัก คลอง”

                ผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ วัชพืชในคลองเขาแดง ตามโครงการ “คน รัก คลอง”..”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 10

วันที่ 15 ธ.ค.61 ที่คลองเขาแดง ริมวัดเขาแดง ม.2 ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”..”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”  โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4  นายอำเภอกุยบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง

สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกับการเดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”..”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และมอบแผ่นป้าย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบสร้างการรับรู้ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองอันเป็นวิถีชีวิตของคนไทย ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนบริเวณลำคลองเกิดความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในภารกิจดูแลรักษาลำน้ำคูคลอง ให้สามารถต่อยอดขยายผลด้วยการนำวัชพืชจากแหล่งน้ำมาสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติด้วยวิถีชีวิตริมน้ำที่เป็นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น อันจะก่อให้เกิดรายได้ สร้างงานสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อยอดไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยใช้คลองเขาแดงเป็นจุดเป้าหมาย จัดเรือเก็บช้อนขยะถึงปากคลองเขาแดง และจัดขบวนเดินรณรงค์โดยรอบชุมชน จากวัดเขาแดงไปในหมู่บ้านระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรอีกด้วย

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachuppostnews

 • 15
  Shares