โรงงานรับข้อเสนอชาวบ้านหนองชุมพลเหนือ คัดค้านออกใบอนุญาตกำจัดขยะ นัดคุยใหม่ต้นปีหน้า

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  19
  Shares

โรงงานรับข้อเสนอชาวบ้านหนองชุมพลเหนือ คัดค้านออกใบอนุญาตกำจัดขยะ นัดคุยใหม่ต้นปีหน้า

ที่ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 6 บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ได้เป็นประธานการประชุมไตรภาคี เพี่อประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกรณีคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการกำจัด คัดแยก และจัดการขยะทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากชาวบ้านตำบลหนองชุมพลเหนือ กลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่า”องค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือ “นำโดยนางสาวผัลย์ศุภา แดงประดับ ผู้ประสานงานองค์การชุมพลเหนือ ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ขอคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการกำจัด คัดแยก และจัดการขยะทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย ของบริษัทมงคลไทยเจริญและธุรกิจ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปขยะ ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพลเหนือ ที่ยื่นขอจดเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงงานเป็นโรงงานกำจัดอิเล็กทรอนิก ซึ่งต่อมาบริษัทมงคลไทยเจริญและธุรกิจ จำกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยีจำกัด ทางศูนย์ดำรงธรรมเพชรบุรี จึงได้จัดให้มีเวทีไตรภาคีให้ 3 ฝ่ายประกอดด้วยผู้คัดค้าน ผู้ประกอบการ และหน่วยราชการ มาเจรจาหารือกันเพื่อทางออกร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทมงคลไทยเจริญและธุรกิจ จำกัด หรือปัจจุบันคือบริษัทซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้ามาก่อตั้งโรงงานในพื้นที่หมู่ 6 บ้านอู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพลเหนือ เมื่อต้นปี พ.ศ.2561ที่ผ่านมา โดยแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าเป็นโรงงานประเภท 105 หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล และอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารโรงงาน แต่ปรากฏว่าได้มีการนำขยะประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ มากองไว้จำนวนมาก และต่อมาทางโรงงานได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบประเภทกิจการโรงงานเป็นโรงงานประเภท 53 หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ, ประเภท 60 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และประเภท 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งการที่โรงงานมีการเปลี่ยนแปลงประเภทโรงงานดังกล่าวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกรงว่าหากมีการนำขยะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาในพื้นที่เพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ อาจทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ ตำบลหนองชุมพลเหนือ มีโรงงานจำนวนมาก ชาวบ้านในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่น ควัน กลิ่นเหม็น แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ใช้งานไม่ได้ โดยมลภาวะดังกล่าวได้ส่งผลให้ชาวบ้านและเยาวชนเริ่มมีอาการภูมิแพ้ และโรคระบบทางเดินหายใจกันจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้ขอให้ทางบริษัทกัด ยกเลิกกิจการเกี่ยวกับขยะทุกประเภท ทุกรูปแบบและเปลี่ยนไปใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆที่ไม่ก่อมลพิษทางน้ำ แหล่งน้ำ มลพิษทางอากาศซ้ำเติมชุมชน และเป็นการประกอบกิจการที่ใช้แรงงานคนมากกว่าใช้เครื่องจักรโดยกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการประชุมหารือ และสรุปได้ว่า ต้องการ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ จักรยาน ฯ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ฯ, โรงงานชุดชั้นในสตรี, โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องดนตรี,โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา ชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือโรงงานจัดหาน้ำทำน้ำให้สะอาดจำหน่ายไปให้อาคารบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม แต่ทางบริษัทไม่ยอม ชาวกลุ่มองค์กรหนองชุมพลเหนือ จึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบให้สำนั้กงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรุบรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการจัดเวทีไตรภาคครั้งนี้ฝ่ายผู้คัดค้านมีนายธีรวัจน์ นามดวง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชการสภาองค์กรหนองชุมผลเหนือ พร้อมสมาชิกเป็นตัวแทนชาวบ้าน ฝายโรงงานมีนายปฐวี อารยสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ฝ่ายราชการมีตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในตำบลหนองชุมพลเหนือเข้าร่วมจำนวน 100 คนเศษ โดยองค์กรชุมชนตำบลหนองชุมผลเหนือได้ยื่นข้ออเสนอ 6 ข้อประกอบด้วย 1. รับได้ ที่ โรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการเฉพาะการปอก คัดแยกสายไฟ เพื่อเอาเปลือกหุ้มออกและนำสายลวดทองแดง และอื่น ๆ แยกส่วนออกไป โดยไม่ใช้ความร้อน ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้สิ่งใด ๆ ในการคัดแยกที่จะก่อเกิดผลกระทบต่ออากาศ แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมใด ๆ ของชุมชน และไม่ฝังกลบขยะใด ๆ ลงในพื้นที่ตั้งโครงการ และมีขบวนการจัดส่งเศษส่วนขยะต่าง ๆ ออกไปสู่การกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้มีตกค้างหมักหมมในพื้นที่ โดยเด็ดขาด ถ้าผิดจากนี้คือรับไม่ได้ ไม่รับ

2. รับได้ ที่โรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ไม่มีการรีไซเคิล การหลอม การหล่อ การเผา การฝังกลบ การฉีด การอัดเม็ดพลาสติก ไม่มีการใช้ความร้อน และใช้สารเคมีกัดกร่อนใด ๆ ในขบวนการขั้นตอนการคัดแยกใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าผิดจากนี้คือ รับไม่ได้ ไม่รับ

3. รับได้ ที่โรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด จะทำการรวบรวมวัตถุดิบในธุรกิจของตนคือ สายไฟเก่าที่สะอาด เข้ามาสำรองไว้จำนวนมากเท่าไรก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไรที่ทางจังหวัดเพชรบุรี ประการห้ามนำเข้าขยะ สินค้าขยะ ที่มาจากนอกเขตจังหวัด เมื่อนั้นทางโรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ก็ต้องหยุดการนำสายไฟเก่า สายไฟเก่าที่สะอาดจากนอกพื้นที่ รวมถึงขยะ สินค้าขยะทั้งปวงจากนอกพื้นที่ เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดด้วยเช่นกัน แต่ยังสามารถทำการคัดแยกที่กักตุนไว้ ตามเงื่อนไขวิธีการที่ตกลงกันไว้ต่อไปได้ จนหมดขยะวัตถุดิบที่ตุนสำรองไว้ ถ้าผิดจากนี้คือ รับไม่ได้ ไม่รับ
4. รับได้ ที่โรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด รับดำเนินการคัดแยก เฉพาะสินค้าขยะที่มีลักษณะ เป็นขยะแห้ง ไม่มีขยะเปียก ไม่ใช่ขยะครัวเรือน ขยะเทศบาล ขยะชุมชน ไม่ใช่ขยะอินทรีย์ ไม่ใช่ขยะที่เน่าเหม็นได้ทุกชนิด ไม่เอาเข้ามาดำเนินธุรกิจของโรงงานในพื้นที่หมู่ ๖ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ ถ้าผิดจากนี้คือ รับไม่ได้ ไม่รับ

5. รับได้ ที่โรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการในส่วนการผลิตในโรงงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส โดยให้ชาวชุมชน เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานได้อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง ในวันใดก็ได้ โดยให้ผู้ต้องการเข้าไปเยี่ยมชม ต้องไปพร้อมกันเป็นคณะ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๗ คน และไม่เกิน ๑๕ คน โดยมีผู้รับรองแสดงตนเป็นหัวหน้าคณะที่พร้อมรับผิดชอบต่อการเข้าเยี่ยมชมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกทั้งสองฝ่าย โดยชาวบ้านทุกคนในตำบลหนองชุมพลเหนือ ที่รวมกันมาเป็นคณะแล้วนั้น ต้องไปยื่นแจ้งใบรายชื่อล่วงหน้าก่อนเวลาเข้าเยี่ยมชม 2 ชั่วโมง ที่ป้อมยามหน้าประตู และก่อนการผ่านประตูเข้าเยี่ยมชม ให้ผู้เข้าเยี่ยมชม แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรราชการ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชัดตรง ป้องกันการแอบอ้าง เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความโปร่งใส ห้ามตั้งเป็นคณะกรรการ หรือคณะอะไร ๆ ก็ตามที่อ้างสิทธิเป็นตัวแทนของชุมชน คือห้ามจำกัดสิทธิการเข้าเยี่ยมชม ไว้แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเด็ดขาด ต้องเปิดกว้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนี้ ถ้าผิดไปจากนี้คือ รับไม่ได้ ไม่รับ

6. รับได้อย่างยิ่ง ที่โรงงานบริษัท ซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด จะเปลี่ยนประเภทอุตสาหกรรมเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่มีมลพิษน้อย ใช้แรงงานคนได้มาก หรือจะเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่เกื้อกูล ชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือได้รับประโยชน์ทางตรง เช่นอุตสาหกรรมจัดหา – ผลิตน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค ขายให้กับครัวเรือน และ โรงงานอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเข้าย้อย , โรงงานผลิตชุดชั้นในบุรุษ สตรี , โรงงานผลิตรถจักรยาน ฯลฯ ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในเบื้องต้นนายปฐวี อารยสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด ได้รับข้อเสนอขององค์การชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย โดยจะมีการประชุมกันอีกครั้งในช่วงต้นปี พ.ศ.2562

นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย กล่าวว่าการประชุมหารือร่วมกันของทุกฝ่าย สรุปจบกันด้วยดีทางกลุ่มองค์กรชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือยืนข้อเสนอมา 6 ข้อ ทางโรงงานได้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอทั้งหมด แต่ยังมีข้อเสนอข้อที่ 5 ทางกลุ่มองค์กรอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานทุกสัปดาห์ ซึ่งทางนายอำเภอได้ตั้งข้อเสนอว่าถ้าไปอาทิตย์ละครั้งจะเป็นการรวบกวนบริษัทเขา เพราะเขามีระบบ มีขบวนการทำงาน ได้ยื่นข้อเสนอในที่ประชุมให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งภาครัฐภาคประชาชน และภาคเอกชน และได้ยื่นขอให้การเข้าเยี่ยมชมโรงงานขอให้เป็นเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเป็นหลังจากปีใหม่ไปแล้วเดือนมกราคม จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานกัน สรุปทั้ง 2 ฝ่ายจบกันด้วยดี

นายปฐวี อารยสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าข้อเสนอที่เสนอมารับได้เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของเงื่อนไขทั้งหมด เพราะบางอย่างยังติดเรื่องข้อกฎหมายอยู่ โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมชมเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน เพราะมันมีทั้งทรัพย์สิน มีทั้งหลาย ๆ เรื่อง คือเกี่ยวทั้งทรัพย์สินทั้งคนเก่าคนใหม่ เพราะผมมาเป็นผู้บริหารได้ยังไม่ถึงเดือน ทุกอย่างจะให้ราบรื่นทั้งหมดเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่ ส่วนเรื่องมลพิษตอนนี้ยังไม่มี น้ำเสีย ควันยังไม่มี สังเกตได้ปล่องควันยังไม่มี ช่วงนี้ทำการคัดแยกอย่างเดียว หลังจากปีใหม่ผมยินดีให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน มาเป็นส่วนตัวได้ ถ้าจะมาตรวจสอบขอให้มาในนามคณะกรรมการ คณะทำงานจะเป็นการดีที่สุดครับ
กรรมการผู้จัดการบริษัทซีเอ็มพี กรีน เทคโนโลยี จำกัด

นายธีรวัจน์ นามดวง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการองค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือ กล่าวว่าผลการเจรจามีความพอใจมาก เพราะท่านนายอำเภอทำให้เราสามารถได้บอกกล่าวถึงขอเสนอที่เราต้องการกับโรงงานได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ได้พูดจานำเสนอ ส่วนฝ่ายโรงงานต้องการอย่างไร ? เขาได้เสนอเอกสารให้เรา ซึ่งเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสทำให้เราได้ดูรายละเอียดของทั้ง 2 ฝ่าย รวม ๆ แล้ว ตนพอใจกับการประชุมในครั้งนี้

ข่าว/ภาพ กัมปนาท ขันตระกูล เพชรบุรี

ประจวบโพสต์นิวส์/Prachupposrnews

 • 19
  Shares