ส.ป.ก.ประจวบฯ พาผู้นำเกษตรกร  สัมมนา “รวมพลฅนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  8
  Shares

ส.ป.ก.ประจวบฯ พาผู้นำเกษตรกร  สัมมนา “รวมพลฅนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

นายรัตนา สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนา รวมพลคนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สูการพัผมนาที่ยั่งยืน. ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนการพัฒนาภาคเกษตรตามศาสตร์​พระราชา ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้นำเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต​และจิตใจ สร้างความกินดี อยู่ดี ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี​และสิ่งแวดล้อม​ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูป​ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานฯ มีพิธีมอบหนังสืออนุญาต​ให้เข้าทำประโยชน์​ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01)ให้แก่เกษตรกรด้วย  โดยมีนายณัฐพงศ์​ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผอ.สำนักจัดการปฏิรูป​ที่ดิน​ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นผู้มอบ  และมีการจัดแสดงนิทรรศการจำลองบรรยากาศ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบของแต่ละจังหวัด ผลการดําเนินงานด้านพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ และจัดแสดงสินค้าจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  โดยการสัมนาครั้งนี้มีเกษตรกร ในอยู่ในพื้นที่ทำกิน ของ ส.ป.ก.จำนวน 72 จังหวัด 500 ราย และในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ นำเกษตรกรจาก หมู่ 7 อ.บางสะพาน และเกษตรกรจาก กม.7  เข้าร่วมประชุมสัมมนาใรครั้งนี้ด้วย

ประจวบโพสต์นิวส์ / Prachuppostnews

 • 8
  Shares