อำเภอกุยบุรี  หวังเยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 15
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  15
  Shares

อำเภอกุยบุรี  หวังเยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น

กุยบุรีเร่งให้ความรู้แก่เยาวชนในการต้านคอรัปชั่นและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหลังอำเภอกุยบุรีมีสถิติสูงสุด

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานเปิด  การให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องต่อต้านการคอรัปชั่น และการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามโครงการ “The Anti Corruption เยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ณ โรงเรียนบ้านหนองเกด ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางกัญญ์ณณัฎฐ์ วิชัยสงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกด พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ มีเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม คณะวิทยากร และนักเรียนรวมกว่า 100 คนเข้าร่วม โดยมีนางสาวสุการดา สมหวัง รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอกุยบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ

นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรีได้กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ไม่พร้อมนั้น อำเภอกุยบุรี มีสถิติสูงกว่าทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงอยากให้เยาวชนทุกคนได้ทำความเข้าใจและรับความรู้ที่ได้ในวันนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึ้น

ด้านนางสาวสุกานดา รองประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอกุยบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการ “The Anti Corruption เยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น และโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ใช้ในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน ไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นในสังคม และชุมชนโดยจัดบูรณาการ ร่วมกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้เพศศึกษาที่ถูกต้อง ตลอดจนการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น จากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และมีการสร้างเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาโดยเด็กเอง สร้างกระบวนการในการทำงานเป็นทีม ของเด็กและเยาวชนสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สภาเด็กและเยาวชนอำเภอกุยบุรี

สำหรับการเปิดโครงการในวันนี้หลังจากที่ได้ฟังวิทยากรบรรยาย ก็จะมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมเยาวชนก้าวไกล โปร่งใส ไร้คอรัปชั่น ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกระบานการกลุ่ม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ข่าว/ภาพ  พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา

 • 15
  Shares