อบจ.ประจวบฯ จัดอบรมให้ความรู้ขั้นตอนกฏหมายประกอบธุรกิจโรงแรม

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ่าจังหวัด ปลัดอำเภอ เดินหน้าชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการประกอบธุรกิจโรงแรม มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการจัดเก็บรายได้นำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าร่วมกว่า 200 คน

(ข่าว/ภาพ วิมล ทับคง)

   

                            ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ วานา  นาวา  หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(5 กันยายน65) นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วย นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ,นายทวีสิน พัฒนาภิรัส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ สมาชิกสภา อบจ.  นายวราวุฒิ จิรประภานนท์ จ่าจังหวัดประจวบฯ นายยุทธนา ชูจันทร์  เจ้านักงานปกครองชำนาญการ นางสาวสุภาวรรณ ทิพย์รักษา ปลัดอำเภอหัวหิน และนายสมศักดิ์ บุญเลี่ยม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบจ.ประจวบฯ  พร้อมด้วยนายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก, นายอุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดประจวบฯ กว่า 200 รายเข้าร่วมรับฟัง

                       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการประกอบธุรกิจโรงแรม การส่งเสริมพัฒนารายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม และเพื่อเกิดการบูรณาการทำงาน สร้างมิติความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประการสุดท้าย เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ความรู้ การบริหารจัดการ การกำหนดทิศทาง และการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีความยั่งยืน

                           นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  พ.ศ.2558 โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปในอัตราร้อยละ 0.50 บาท ของค่าเช่าห้องพัก โดยให้นำส่งภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดพร้อมสั่งการให้ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการจัดเก็บรายได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญทางการปฏิบัติงานของ       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปดำเนินการในการพัฒนาส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาคน สังคม         สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการโรงแรมตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นลำดับแรก รวมทั้งสถานประกอบการ รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ บ้านพัก พูลวิลล่า และผู้ประกอบการธุรกิจคอนโด     (ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เข้าพักรายวัน) เต็มใจในการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

                         นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทุกอำเภอล้วนมีพื้นที่ติดชายหาด มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร การเดินทางสะดวกสบาย จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทำให้รายได้ด้านการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของจังหวัด ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน

                          สำหรับวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัด มีทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตาม พรบ.โรงแรม ซึ่งจะต้องมีการต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี ในวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน  เพราะยอมรับว่าวันนี้มีทั้งผู้ประกอบการที่ขอใบอนุญาตโรงแรมรายใหม่ และผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องต่อใบอนุญาต จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ตามกฎหมาย ทั้งนี้โรงตามทุกแห่งจะต้องนำส่งค่าธรรมเนียมห้องพักให้กับ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำรายได้ไปจัดการโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆของจังหวัด ซึ่งในทุกๆ 5 ปี จะต้องมีการทบทวน กฎ กติกา ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้ประกอบการไปทบทวนข้อบัญญัติในโอกาสต่อไป

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews