สภาวัฒนธรรมหัวหิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา 270 ทุนให้นักเรียน-นักศึกษา

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับพระครูโอภาสกาญจนธรรม ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จัดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน-นักศึกษาในพื้นที่อำเภอหัวหินจำนวน  270 ทุน ทุนละ1.000 บาท มูลค่ารวม 270,000 บาท   (วิมล ทับคง รายงาน)

                         

วันนี้ 21 มิถุนายน 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับพระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต 2   เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก อ.หัวหิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โดยในปีนี้มอบทุนการศึกษาจำนวน  270 ทุน  ทุนละ 1,000 บาท ให้เด็กนักเรียน-นักศึกษา ในอำเภอหัวหิน 

                        นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน กล่าวว่า ปีนี้การคัดเลือกนักเรียนที่เข้ารับทุนต้องมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีมารยาทงาม มีความกตัญญูรู้คุณ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียน-นักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ให้กระทำความดี รู้รักสามัคคี และปลูกจิตสำนึกให้สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่ประเทศไทย ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวส่วนหนึ่งเท่านั้น

                          โดยในพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้มี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดหัวหิน ,นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน,นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวสวัติ์ จรูญจิตไพรัชประธาน กต.ตร.สภ.หัวหิน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ฯลฯ พร้อมคณะครู-นักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆร่วมพิธี

                        ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้สภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ร่วมกับพระครูโอภาสกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก อ.หัวหิน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 270 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท

                          นักเรียน-นักศึกษา จากโรงเรียนต่างๆที่เข้ารับมอบทุนในวันนี้ต่างรู้สึกดีใจ ที่มีผู้มีจิตศรัทธาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่เล็งเห็นนักเรียน-นักศึกษา ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews