“ยุทธพล” ที่ปรึกษา รมว.ทส. เผย อส.ทล.” เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับผู้นำชุมชน และอาสามสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ที่โรงเรียนบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

                   (วันนี้ 22 มิถุนายน 2565) ที่โรงเรียนบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ,หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี ,สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี และนายสุทธิพงษ์ เสถียร ปลัดอำเภอบ้านแหลม และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                    ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าชุมชนชายฝั่ง และ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้ง อส.ทล. คืออาสาสมัครผู้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาท้องทะเล ปกป้องทะเล แนวปะการัง สัตว์น้ำต่างๆ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอื่น ๆ ตามบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศไทย ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มี่ใจรักในธรรมชาติ อย่างแท้จริง ต้องขอชื่นชมเป็นอย่างสูง ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลำพังอาศัยแต่กำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทส. หรือ กำลังเจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด คงไม่สามารถดูแลรักษาและป้องกันทรัพยากรทางทะเล ได้อย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศซึ่งอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น26,200 คน และเป็น อส.ทล. ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 1,752 คน คิดเป็น 6.69 %

                     ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ซึ่งหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการกับพนักงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นสร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสาร หาข่าว การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ

                         จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อส.ทล. )จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมไปถึงการร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่นๆ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งร่วมกันปลูกฝังจิตใจของนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ให้กับลูกหลานและเยาวชนในพื้นที่  เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเล คงไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

                      ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่ง จัดให้มีการเสนาพูดคุยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกองจัดการชุมชนชายฝั่ง ในการทำงานร่วมกับชุมชนชายฝั่งและอาสามสมัครพิทักษ์ทะเลและบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่งและอาสามสมัครฯ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews