ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อมรองอธิบดี กรมทะเล ลงพื้นที่เพชรบุรี ดูปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายยุทธพล อังกินันทน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอภิชัย  เอกวนากุล. รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมระบุ กรมทะเล จะเข้าไปหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ชายหาดชะอำ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน

                           วันนี้(วันที่ 18 มกราคม 2565) นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง, นายชาตรี วชิระเผด็จศึก  ผอ.ทสจ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เพชรบุรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณชายหาดชะอำใต้ที่มีโครงการเขื่อนกันคลื่นแบบขั้นบันไดระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง  ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะแรก และมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวว่าโครงการฯดังกล่าวจะทำให้ชายหาดชะอำหายไป อยากให้มีการทบทวนในเรื่องนี้ใหม่ 

                         โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมในการวางแผนร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีที่จะอาจจะเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปตรวจสภาพกำแพงไม้สนที่ชายหาดหน้าโรงแรมรีเจนท์ชะอำ ซึ่งทางภาคเอกชนได้ทดลองนำมาเป็นกำแพงชะลอคลื่น และลดปัญหาการกัดเซาะชายหาด

 

                นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันนี้ตนเอง พร้อมด้วย รองอธิบดีกรม ทช.และ ผอ.ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาดูสภาพการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ชายหาดชะอำ มองว่าอาจจะมีบางเรื่อง บางขั้นตอน ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จะต้องพูดคุยหารือ และขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดขึ้น จากสภาพวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากโครงการฯยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งก่อนหน้านี้ทราบว่ามีการทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว 3- 4 ครั้งตามที่มีรายงาน ในระหว่างการก่อสร้างนี้มีการถมหินลงทะเลเพื่อชะลอคลื่นและสะดวกในการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนไป ตรงนี้ก็จะต้องมาพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไข

  

           

เบื้องต้นมีการหารือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรม ทช. มองว่าจะต้องหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกัน รวมทั้งจะต้องถอดบทเรียนการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบต่างๆในแต่ละพื้นที่ชายฝั่งนำเป็นแนวทางด้วย 

             สำหรับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในจังหวัดเพชรบุรีถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างหนัก และมีการป้องกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  โดยสภาพของชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี มีความแตกต่างกัน เนื่องจากบางจุดเป็นหาดโคลนอย่างที่อำเภอบ้านแหลม ใช้วิธีการปักแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ซึ่งได้ผลดีได้พื้นที่ชายฝั่งกลับมาและได้ป่าชายเลนที่สมบูรณ์กลับมาเพิ่ม ซึ่งตรงนี้จะเป็นการประเมินมูลค่าไม่ได้ ส่วนที่ชายหาดชะอำซึ่งเป็นหาดทรายก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน มั่นใจว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอนุรักษ์ให้ชายหาดชะอำสวยงามอยู่คู่คนไทยต่อไป

            นายอภิชัย  เอกวนากุล    รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  ในประเทศไทย มีระยะทางทั้งหมด 822.81 กิโลเมตร สำหรับพื้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีระยะทาง 89.19 กิโลเมตร (ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพชายฝั่งปี 2563)  ส่วนสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีความยาวชายฝั่ง 89.71 กิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่งระยะทาง 50.42 กิโลเมตร มีการดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้วเป็นระยะทาง 45.40 กิโลเมตร  ซึ่งในพื้นที่ที่กัดเซาะชายฝั่งเป็นหาดโคลน ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ทางกรม ทช.มีการดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการปักแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น แล้วระยะทาง. 6,760 เมตร ปัจจุบันมีการเข้าไปเก็บข้อมูลทางวิชาการของกรม ทช.ต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าเริ่มตกตะกอนดินหลังแนวไม้ไผ่ซึ่งเมื่อดินที่ตกตะกอนหลังแนวไม้ไผ่มีความเหมาะสมก็สามารถดำเนินการปลูกป่าชายเลนเพิ่ม ถึงแม้จะมีไม้ไผ่บางส่วนที่ถูกเพรียงเกาะและคลื่นลมแรงหักลงไปบ้าง ซึ่งส่วนนี้ก็จะมีการดำเนินการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews