น่าเป็นห่วง “หัวหินขยะล้นเมือง” เทศบาลฯเร่งจัดหาที่ทิ้งนอกเขต

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                          วันนี้ตลอดทั้งวันรถขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน ไม่สามารถจัดเก็บขยะมรชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งมีอยู่39 ชุมชนได้ ส่งผลให้ตลอดทั้งวันมีขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ถูกนำมาทิ้งในถังจนเต็มและล้นแทบทุกจุด และเริ่มส่งกลิ่นเหม็น ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ยอมรับว่าสถานที่ทิ้งขยะนอกเขตยังไม่สามารถดำเนินการขนไปทิ้งได้ เบื้องต้นสั่งปรับพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ที่ไม่ได้ใช้ 7 ไร่เพื่อขนขยะมาทิ้งชั่วคราวในวันพรุ่งนี้  พร้อมวอนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจรจากับศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ขอผ่อนผันให้ อปท.ในพื้นที่นำขยะไปทิ้งเป็นการชั่วคราวป้องกันปัญหาขยะล้นเมือง รวมทั้งอยากให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลช่วยแก้ปัญหาขยะ ในขณะที่รัฐบาลมีโครงการจะเปิดเมืองท่องเที่ยวหัวหิน ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ เพราะหากยังมีปัญหาขยะล้นเมืองอยู่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว

                     วันที่ 2 กรกฏาคม 2564   ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน กำลังเจอปัญหาถึงขยะเต็มวันแรก  โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังขยะตามจุดต่างๆของชุมชน 39      แห่งในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  ตลอดทั้งวันในวันนี้รถขนขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่มีอยู่ 13 คันไม่สามารถมาจัดเก็บขยะในวันนี้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา     เนื่องจากเมื่อวานนี้มีการจัดเก็บไว้ในรถบรรทุกขยะจนเต็มหมดทุกคัน  เนื่องจากไม่มีสถานที่ซึ่งจะนำขยะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ไปทิ้งได้เหมือนทุกวันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งขยะที่กองเริ่มส่งกลิ่น และเริ่มปลิวโดยเฉพาะถุงพลาสติก  บางจุดเริ่มมีน้ำไหลออกมา

                   เมื่อเวลา 14.30 น.วันนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าพบนายนพพร วุฒิกุล    นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า      เนื่องจากสถานที่ทิ้งเดิมบ่อขยะแบบฝังกลบภายในศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเทศบาลปราณบุรีเป็นผู้บริหารจัดการขยะของ อปท. 21 แห่งของจังหวัดที่นำไปทิ้งนั้น ได้หมดสัญญาลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ซึ่งมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว โดยที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ประสานหาสถานที่ทิ้งขยะนอกเขตร่วมกับ อปท.หลายแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และต่อมาได้สถานที่ใน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี   แต่ถูกคัดค้านโดยทราบว่าทางจังหวัดเพชรบุรีไม่ให้นำขยะนอกเขตไปทิ้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศเป็นคำสั่งห้ามนำสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยต่างๆจากนอกเขตเข้าไปในจังหวัดเพชรบุรี ทางเทศบาลฯก็ได้พยามหาพื้นที่นอกเขตจังวัดอื่นๆอีกเพื่อแก้ปัญหา และในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมาก็มีมติเสียงในสภาเป็นเอกฉันท์ให้จัดทิ้งนอกเขตจังหวัด แต่ปัญหาคือยังต้องรอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดประชุมเพื่อพิจารณา

               นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ยอมรับว่าวันนี้วันแรกจึงเกิดปัญหาขยะล้นเมือง  เนื่องจากไม่สามารถจัดเก็บไปทิ้งในสถานที่กำจัดขยะนอกเขตจังหวัดได้ โดยจะมีขยะเฉลี่ยประมาณ 150-170 ตันต่อ/วัน ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 จะมีอย่างต่อเนื่องไม่มีนักท่องเที่ยวก็ตามแต่ก็พบว่าปริมาณขยะในชุมชน ยังคงมีปริมาณมากเหมือนเดิม

              พร้อมกันนี้ได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วยประสานงานกับทางศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี เพื่อขอผ่อนผันให้องค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยทิ้งขยะอยู่ได้นำมาทิ้งเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปัญหาขยะที่อาจเกิดขยะล้นเมือง  และฝากไปยังนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีโครงการเปิดเมืองหัวหินให้ท่องเที่ยวในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือหาสถานที่ทิ้งขยะเพื่อบริหารจัดการแบบครบวงจร เพราะหากไม่มีสถานที่กำจัดขยะ  เมืองหัวหินจะต้องประสบปัญหาขยะล้นเมืองเป็นช่วงๆอย่างแน่นอน  ซึ่งเมื่อนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวหัวหิน

               เบื้องต้นนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน   กล่าวว่าได้ตรวจสอบพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน       และพบว่ามีพื้นที่ของเทศบาลเมืองหัวหินประมาณ 7      ไร่ อยู่ในซอย 102 ห่างเข้าไปจากปากซอยประมาณ 3 กิโลเมตร   จึงสั่งการให้ทางสำนักงานฝ่ายช่าง ใช้รถแบ็คโฮและรถเกรด  เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่กองขยะเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถจัดเก็บขยะในชุมชนที่ตกค้างทั้งหมดมาทิ้งเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะสามารถจัดหาสถานที่ทิ้งขยะนอกเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้สำเร็จต่อไป เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      ซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะสามารถจัดเก็บขยะตามชุมชนต่างๆได้เนื่องจากวันนี้ได้เร่งปรับพื้นที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาขยะเสร็จเมื่อช่วงเย็น

            ต่อมาเมื่อเวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณที่ดิน 7 ไร่ในซอย102 ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน แจ้งว่ามีการปรับพื้นที่ โดยพบว่าในช่วงเย็นหลังการปรับพื้นที่ตลอดทั้งวันวันนี้จนเสร็จแล้ว  ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้แจ้งให้ทางบริษัทเอกชน ที่รับจ้างจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  นำรถเก็บขยะทั้ง 13 คันซึ่งมีขยะอยู่เต็มทุกคันเป็นขยะจากการจัดเก็บของเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ซึ่งยังไม่มีสถานที่ทิ้งให้ทยอยนำรถมาทิ้งขยะในพื้นที่    ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองหัวหิน  ได้สั่งการให้คืนนี้ให้ทางบริษัทเอกชนออกไปจัดเก็บขยะตามชุมชนต่างๆในวันนี้มาทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในวันพรุ่งนี้ต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลจุดนี้แจ้งว่าเป็นการกองไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้สถานที่ทิ้งนอกเขต ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews