ชุมชน”บ่อนอก”ตั้งด่านห้ามคนพื้นที่สีแดงเข้าหมู่บ้าน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวบ้านหมู่6บ่อนอก  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์   เห็นพ้องต้องกันของมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  ประกาศห้ามบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   เข้ามาพักในพื้นหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านร่วมกันตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณริมถนนทางหลวงชนบทบ้านบ่อนอก-ปากคลองเกลียว  โดยจะใช้มาตรการดังกล่าวไปจนถึง 4 มกราคม ในเบื้องต้น

                           ประจวบคีรีขันธ์-(วันที่ 26 ธันวาคม 2563)     นายจำเนียร    เอกจีน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านบ่อนอก   และนางกรณ์อุมา พงษ์น้อย ประธานกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก พร้อมลูกบ้าน ตลอดจน อสม.อพปร.ตำรวจชุมชนชาวบ้าน   ได้มาตั้งจุดตรวจคัดกรอง  บริเวณถนนทางหลวงชนบทสายบ่อนอก-ปากคลองเกลียว 2จุด  ด้านหัวและด้านท้ายของหมู่บ้านบ่อนอก เพื่อทำการตรวจคัดกรองยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาคร  ซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -​19 จาก หลังจากพบผู้ติดเชื้อกว่า1พันราย  และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

                           นายจำเนียร    เอกจีน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านบ่อนอก   บอกว่าการตั้งจุดตรวจคัดกรองของชาวบ้านชุมชนหมู่ 6 บ้านบ่อนอก เริ่มตั้งแต่เย็นวานนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคม2564  ทั้งนี้ขึ้นอยู่ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในแต่ละวันจะมีการ ทำงานผลัดเปลี่ยน2กะ ตรวจคัดกรอง24ชม. เน้นบุคคลที่มาจากสมุทรสาคร พื้นที่สีแดงคามที่ ศบค.ประกาศ หากผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่จะสอบถามเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่หากพบก็จะไม่ให้ผ่านเข้าหมู่บ้าน  และแจ้งเจ้าที่สาธารณสุข ให้ทราบตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้าน   บริเวณจุดตรวจจะมีการวัดอุณหภูมิทุกคน  แจ้งให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์  ตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อให้ทราบว่าเป็นบุคคลมาจากที่ไหน 

                            ผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านบ่อนอก กล่าวว่าก่อนหน้านี้1วันมีการเรียกประชุมชาวบ้านบ่อนอก  พูดคุยกันถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่จะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งมีบ้านพัก รีสอร์ท ร้านอาหาร  อยู่ริมทะเลมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน  ประกอบกับมีรายงานว่ามีบุคคลที่จะมาจากพื้นที่สีแดง  มาจองห้องพัก   จึงเห็นพ้องกันว่าอาจมีการแพร่ระบาดของโควิด-19  เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านบ่อนอก   ในที่ประชุมชาวบ้านจึงมีมติเอกฉันท์ร่วมกัน  กำหนดข้อห้ามงดบุคคลภายนอกเข้ามาท่องท่องเที่ยวและเข้าพักอาศัยในพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่18.00น.ของวันที่ 25 ธันวาคม 2563ไปจนถึงวันที่4มกราคม64

                          ในพื้นที่หมู่6 บ้านบ่อนอก   ซึ่งมีทั้งสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว บ้านพัก  ร้านอาหารและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเล หากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาจากพื้นที่สีแดงจะถูกกักตัวโดยเจ้าพนักงานประจำหมู่บ้านทันที ซึ่งกำหนดเป็นมาตรการเข้มงวด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเป็นการยกระดับเพื่อป้องกันหมู่บ้านของตนเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะหากมีการติดเชื้อจะส่งผลกระทบกับชุมชนซึ่งเป็นชุมชนเล็กมีประชากรกว่า 200 ครอบครัว กว่า900 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร และทำการประมง

                         ทั้งนี้นางกรณ์ อุมาพงษ์น้อย  ประธานกลุ่มรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก  และชาวบ้านในชุมชน ต่างเห็นด้วยกับแนวทางป้องกันหมู่บ้านโดยที่ทุกคนมาช่วยกัน    รวมทั้งร้านของตนเองครัวชมวาฬก็ประกาศงดให้บริการ ผู้ที่จะมาทานอาหารและพักไปจนถึงปีใหม่เช่นกัน  และยังมีมีการพูดคุยกับทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่6บ้านบ่อนอก ที่จะขอให้งดรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงรวมทั่งที่จองมาแล้วทางบ้านพักก็มีการแจ้งยกเลิกไปแล้ว

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

Website: http://www.prachuppostnews.com/

…………………………………………………………………………