ผู้ว่าประจวบฯ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ในวัดเขาถ้ำม้าร้อง

ผู้ว่าประจวบฯ ประกอบ

Read more

จ.ประจวบฯ เตรียมซักซ้อมเสมือนจริงการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

จ.ประจวบฯ เตรียมซักซ

Read more