ทม.หัวหิน จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ จนท.และชุมชน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ทม.หัวหิน จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้ จนท.และชุมชน

#ประจวบโพสต์นิวส์    เทศบาลเมืองหัวหิน    จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด  ชุมชนในเขตเทศบาล  เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยสะดวก มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 28  สิงหาคม 2562  ที่ห้องประชุม เทศบาลเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ,นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล ,นางอุบล พึ่งแพง ผอ.กองวิชาการ และแผนงาน, นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมฯ โครงการอบรมฯในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสุธานี ศรีพิทักษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดประจวบฯ (สาขาหัวหิน )พร้อมคณะรองอัยการฯ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่าสำหรับการเปิดอบรมในโครงการนี้ฯเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้หรือได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้ความรู้ และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยสะดวก มีความโปร่งใส และปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/

https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

………………………………………….

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews