จิตอาสา อ.สามร้อยยอด   ปลูกหญ้าแฝก 45,000 กล้า  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 49
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  49
  Shares

จิตอาสา อ.สามร้อยยอด   ปลูกหญ้าแฝก 45,000 กล้า  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ร่วมปลูกหญ้าแฝก 45,000 กล้า  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  สนองพระราชดำริในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  อำเภอสามร้อยยอดร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 45,000  กล้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร    66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561และเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ลดความแรงของน้ำป่าที่ไหลบ่า พร้อมสร้างความมีส่วนร่วม ปลูกฝัง  สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหนองกระชิด  หมู่ที่ 7 ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีจิตอาสาร่วมปลูกหญ้าแฝกกว่า  200 คน

นายไชยชนะ  สุทธิวรชัย  นายอำเภอสามร้อยยอด  กล่าวว่า  โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่10  ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องการปลูกฝังให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญตนให้ประโยชน์แก่สังคม  ชุมชน และธรรมชาติ  และการที่ทุกภาคส่วนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในวันนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีจิตสาธารณะ ที่ต้องการปกป้องทรัพยากรประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องน้ำ  เพราะประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่วนรากของหญ้าแฝกยังช่วยป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยหนองกระชิดมีความแข็งแรงมากขึ้น  สามารถกักเก็บน้ำให้ชาวบ้าน และเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรสืบต่อไป

อนึ่งสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยหนองกระชิด  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ในตำบลไร่เก่า  ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2561  พร้อมที่จะเปิดใช้งานในเร็วๆ นี้ แต่เนื่องจากพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำยังไม่มีพืชที่สามารถป้องกันการกัดเซาะ และพังทลายของหน้าดินอำเภอสามร้อยยอดจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  โดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝกที่อ่างเก็บน้ำห้วยหนองกระชิดขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2561  และเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ข่าว/ภาพ   ฐิติชญา  แสงสว่าง/สามร้อยยอด

ประจวบโพสต์นิวส์ / Prachuppostnews

 • 49
  Shares