รองเลขาธิการ กสทช.เปิดอบรม”การสร้างเนื้อหารายการเพื่อสื่อหลากหลายช่องทาง”

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                                      สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสำนักงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง จัดอบรมหลักสูตร”การสร้างเนื้อหารายการเพื่อสื่อหลากหลายช่องทาง”  ให้กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ขึ้นระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม2565 ณ โรงแรมโบทานิก้า อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

                                  ( เมื่อวันที่23พฤษภาคม65ที่ผ่านมา) ณ  ห้องแซฟไฟร์  โรงแรมโบทานิก้า  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช.เป็นประธานเปิด”การอบรมการสร้างเนื้อหารายการเพื่อสื่อหลากหลายช่องทาง    จัดโดยสำนักงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง จัดขึ้นระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม256 พร้อมด้วยนายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) และเจ้าหน้าที่  ทีมวิทยากร บริษัททีวีบูรพา จำกัด  และสื่อมวลชนที่เข้าอบรม

                                  รองเลขาธิการ กสทช.กล่าวว่าปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการหลอมรวมทางเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรสื่อในหลายด้าน โดยเฉพาะการหลอมรวมสื่อทำให้ระบบพื้นฐานของเทคโนโลยีมีจุดร่วมกันมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยีแพร่ภาพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การหลอมรวมเช่นนี้ทำให้เกิดเป็นสื่อใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านเนื้อหารายการ ทำให้ลดขั้นตอนกำทำงาน ลดแรงงานคน ลดต้นทุนการผลิต และช่วยเสริมช่องทางในการรับเนื้อหารายการได้อีกด้วย

                           ในปี พ.ศ. 2563ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้ทำการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในการพัฒนาวิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาวิชาชีพระยะเวลา 5 ปี พบว่า มีความสนใจในการผลิตเนื้อหาที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้หลากหลายช่องทางต้องการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเนื้อหารายการของสถานี ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเพิ่มเนื้อหารายการให้มีความน่าสนใจ และการออกอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเป็นสิ่งที่จะได้รับความนิยมจากผู้ชมผู้ฟังในอนาคต และเป็นช่องทางดึงความสนใจของผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่ช่องทางหลัก

   

                        สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสำหรับสื่อมวลชนได้นำความรู้ และทักษะในการผลิตเนื้อหารายการอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำไปเผยแพร่ได้หลากหลายช่องทางตรงตามความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ฟัง

                            นายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ และส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)  กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม  ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมที่ทาง กสทช.คัดเลือกทั้งมาจากสถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ จากหลายพื้นที่รวม35 ท่าน  โดยการการอบรมก็มีทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติจริง โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัททีวีบูรพา มาให้ความรู้ สำหรับผู้ผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้วได้รับประกาศนียบัตร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผมมั่นในว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ผ่านการอบรม สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอด การผลิตสื่อของและท่านได้

                             ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้หลายคนบอกตรงกันว่า ถึงแม้จะเป็นเวลา 3 วันเต็ม ยอมรับว่าได้รับความรู้จากวิทยากรเพิ่มเติมทั้งในด้านการผลิตสื่อเรื่องราวต่างๆ ในช่องทางต่างๆในปัจจุบัน รวมทั้งการตัดต่อ  สิ่งสำคัญยังได้เรียนรู้ว่าในปัจจุบันโลกสื่อสังคมออนไลน์ นั้นก้าวไปอย่างรวดเร็ว และการทำสื่อออนไลน์ยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ตั้งใจทำ  โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์สร้างรายได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

อย่าลืม!!!        

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews