ผู้สูงวัย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน 400คนได้รับการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

                   ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัย       ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน ในพื้นที่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 400 คน

                   ประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 16 มิถุนายน 64) ที่หอประชุมโรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ ,นายอรรคพงษ์ ศรีสุบัติ ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอหัวหิน ,นางสาวพรเพ็ญ สบเหมาะ ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   กิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

               โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เป็นกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครันจากห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

                 โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ขาดแคลน และประสบปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้มีสุขภาพตาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และได้มีแว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพไว้ในการประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และบุตรหลาน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                         นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2567 อีกด้วย และในครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 146 ที่แว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 58,155 ราย เป็นชาย 25,099 ราย หญิง 33,056 ราย

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

📌กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม 👨👩👧👦 กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews