ทม.หัวหิน ส่งหนังสือจัดซื้อวัคซีน”ชิโนฟาร์ม 50,000 โดส”

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“เติมเด็ม”นายกเทศศมนตรีเมืองหัวหิน   ทำเรื่องจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์5หมื่นโดสฉีดให้กับประชาชนในเขตทม.หัวหิน และบุคคลในองค์กรต่างๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนปลอดภัยจากโควิด-19

                         ประจวบคีรีขันธ์ -​วันที่8มิถุนายน2564นายนพพร  วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือลงวันที่7มิถุนายน2564ถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    ด้วยเทศบาลเมืองหัวหิน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับสากลและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากกว่าสามหมื่นล้านบาทต่อปีซึ่งประชากรและสถานประกอบการในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตั้งแต่ระลอกแรกถึงปัจจุบันส่งผลให้เศรษฐกิจกิจของเมืองได้รับผลกระทบและนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก

                       ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองหัวหินและเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว  สถานประกอบการและประชาชน เทศบาลเมืองหัวหินจึงขออนุญาตจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19ของชิโรฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปบริการฉีดให้กับระชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน  และเทศบาลเมืองหัวหินมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการเพิ่มช่องทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด19- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความทั่วถึงมากขึ้นจึงขอจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19ของชิโนฟาร์ม50,000โดส  และขอให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดส่งใบเสนอราคาและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เทศบาลเมืองหัวหินเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

          นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดซื้อวัคซีนครั้งนี้จะต้องใช้เงินสะสมที่มีอยู่ แต่ต้องให้เป็นไปตามระเบียบจะต้องเปิดประชุมสภา เพื่อขอใช้เงินสะสมดังกล่าวในการจัดซื้อวัคซีน  ซึ่งเป็นวัคซีนที่ประชาชนยอมรับ  ซึ่งหากได้มาก็ต้องนำมาให้ประชาชน  ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ฉีดซึ่งส่วนหนึ่งขณะนี้ประชาชนบางส่วนฉีดไปแล้วก็มี รวมทั้งบุคคลที่ทำงานในองค์กรที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยแต่ทางผู้บริหารองค์กรนั้นก็จะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าเป็นพนักงานของตนเอง   ทั้งนี้ก็จะทำให้เกิดการป้องกันโควิด-19ได้ครอบคลุมมากขึ้น  อย่างไรก็ตามทั้งหมดต้องรอ  รายละเอียดจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งรายละเอียดกลับมาก่อน

อย่าลืม!!!

ติดตามข่าวสารจาก Face book : Prachuppost Newspaper

?กดติดดาว ⭐️ เพจ …จะได้ไม่พลาดโพสต์ของเรา…ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/prachuappost/
https://www.facebook.com/prachuppost/

***กดเข้ากลุ่ม ???? กับ ประจวบโพสต์นิวส์ ได้ที่นี่

https://www.facebook.com/groups/387550115078888/

ติดตาม #ประจวบโพสต์นิวส์ #Prachuppostnews ได้ใน

Website: http://www.prachuppostnews.com/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCXnxGL0eeJZsm6vNRqaSUVA…

Twitter: https://twitter.com/prachuppostnews

IG : www.instagram.com/ prachuppostnews