สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ใน ร. 9 12 ส.ค.61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

สมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

สมเด็จพระสังฆราชฯ ถว

Read more