รอวันทิ้ง!!นมโรงเรียนค้างสต๊อกเกือบ 5 แสนถุง ในสหกรณ์โคนมฯ

ปัญหาของสหกรณ์โคนมไท

Read more

สุดช้ำ‼ สหกรณ์โคนมฯทิ้งน้ำนมดิบกว่า300ตัน เหตุปิดโรงเรียนเซ่นโควิด ล่าสุด อ.ส.ค.ภาคใต้บอกช่วยไม่ได้

สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์

Read more