ปูพรมตรวจโรงงานพื้นที่เสี่ยง!!ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 11
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  11
  Shares

ก.อุตฯ ปูพรมตรวจสอบ 470 โรงงานในพื้นที่เสี่ยง ไม่พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหา (ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน : PM 2.5) เดินหน้าดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2562) โดยระดมเจ้าหน้าที่จาก     กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจและเฝ้าระวังโรงงานเสี่ยงที่จะก่อมลพิษทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ โดยตรวจแล้วรวมจำนวน 470 โรงงาน ไม่พบโรงงานที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

นอกจากนี้ จากการกำกับ ดูแล ตรวจสอบผ่านระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring System, CEMS) ตลอด 24 ชั่วโมงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ จำนวน 59 โรงงาน 142 ปล่อง พบว่า มีปริมาณฝุ่นค่าเฉลี่ยที่ 0.8 – 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นจากปล่องระบายของโรงงานทั่วไป คือ          240 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง)

นายพสุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการกำกับดูแลและเฝ้าระวัง กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการตรวจและเฝ้าระวังโรงงานเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นและมลพิษทางอากาศทั่วประเทศ 7,700 โรงงาน สุ่มตรวจวัดมลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่เสี่ยง 12 จังหวัด (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และราชบุรี) อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้โรงงานในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังในการประกอบกิจการไม่ให้เกิดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเกิดมลภาวะทางอากาศและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

CR.ทำเนียบรัฐบาล

ประจวบโพสต์นิวส์ / Prachuppostnews

 

 

 

 

 • 11
  Shares