ชาวบ้านหนองกระทุ่ม หัวหิน ค้านนายทุนทำเหมืองแร่โดโลไมท์  หวั่นผลกระทบ(ชมคลิป)

ติดตามข่าว ประจวบโพสต์
 • 327
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  327
  Shares

ชาวบ้านหนองกระทุ่ม หัวหิน ค้านนายทุนทำเหมืองแร่โดโลไมท์  หวั่นผลกระทบ(ชมคลิป)

กำนันตำบลหนองพลับ, ผู้ใหญ่บ้าน ,นายก อบต.หนองพลับ ชาวบ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังคงไม่เห็นด้วยกับการยื่นขอรับสัมปทานบัตรแร่โดโลโมท์ ถึงแม้ทางฝั่งอำเภอชะอำ จะเห็นชอบก็ตาม ชาวบ้านหนองกระทุ่ม ระบุว่าชาวบ้านที่นี่เป็นผู้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ฝุ่น เสียง การขนส่งฯลฯ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 6 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  นายอุดมวิทย์ อโนวัล    หนึ่งในผู้บริหารของผู้ประกอบการของสัมปทานบัตรแร่”โดโลไมท์” ของนายวีระศักดิ์  พงษ์ภาวศุทธิ์          ในท้องที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งมีเนื้อที่ 299 ไร่3งาน 12 ตารางวา  ได้ชี้แจงต่อชาวบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 6 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน รวมทั้งนายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน ตัวแทนนายอำเภอหัวหิน ,นายกอบต.หนองพลับ ตลอดจนสมาชิก อบต.หนองพลับกำนันตำบลหนองลับ ,ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม และผู้ช่วย   ตลอดจนทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่อำเภอหัวหิน ,พระสงฆ์จากวัดหนองกระทุ่ม ฯลฯ ต่อกรณีการขอยื่นรับสัมปทานบัตรแร่โดโลไมท์ เพราะหวั่นจะได้ผลกระทบต่อชุมชน โรงเรียน วัด  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  ทั้งฝุ่น เสียง การขนส่งแร่และหิน

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณี กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหนองกระทุ่ม    ที่ยื่นหนังสือคัดค้านไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาถึงการคัดค้านยื่นขอประกอบการบัตรแร่โดโลไมท์ ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี   ได้ตรวจสอบขั้นตอนการขออนุญาตของนายวีระศักดิ์ พงษ์ภาวศุทธิ์    ผู้ยื่นขอรับสัมปทานบัตรแร่โดโลไมท์ แล้วพบว่าเป็นไปตามขั้นตอนทั้งการทำประชาคมในพื้นที่หมู่บ้านที่ตั้ง และได้ผ่านความเห็นชอบจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ และชาวบ้านในหมู่บ้านโป่งแย้  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในพื้นที่ตั้งแล้ว แค่ในในปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตบัตรสัมปทานแร่โดโลไมท์ แต่อย่างใด

โดยนายอุดมวิทย์ อโนวัล    หนึ่งในผู้บริหารของผู้ประกอบการของสัมปทานบัตรแร่”โดโลไมท์” ได้เดินทางมาชี้แจงว่าหลังจากดำเนินการยื่นขอสัมปทานรับบัตรแร่ใดโลไมท์ ตั้งแต่ปี 2552 ที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาต โดยแร่โดโลไมท์ ที่ได้จะนำมาใช้ประโยชน์ทางภาคการเกษตร  เป็นสารปรับสภาพดิน และปรับโครงสร้างดิน ลดความเป็นกรดนกรด แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ฯลฯซึ่งจะมีการระเบิดหินวันละเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น หากจะมีการระเบิดเพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบ ซึ่งนอกจากได้แร่โดโลไมท์แล้ว จะได้หินขนาดต่างๆด้วย

สิ่งสำคัญเรื่องผลกระทบทั้ง ฝุ่นเสียง การการขนส่ง ก็จะมีการดำเนินการตามหลักการในการป้องกันผลกระทบตามมาตรฐาน     รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อลดผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ ซึ่งจะประกอบด้วยผู้นำชุมชนรอบโครงการ ตัวแทนชาวบ้าน ส่วนราชการ และผู้แทนผู้ประกอบการโครงการเมืองแร่โดโลไมท์ รวมทั้งจัดสรรเงินกองทุนให้กับพัฒนาชุมชน     นอกจากนั้นจะมีการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 20 หรือประมาณ 170ล้านบาทตามค่าพิกัดค่าภาคหลวงแร่ร้อยละ 5 ของมูลค่าแร่ประมาณ 4,269 บ้านบาท

            ด้านนายสุรินทร์ บุญปรก  กำนันตำบลหนองพลับ ,นายก อบต.หนองพลับ,ผู้ใหญ่บ้านหนองกระทุ่ม  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหนองกระทุ่ม   ส่วนหนึ่งยังคงคัดค้านโครงการเหมืองแร่โดโลไมท์ เพราะหวั่นเกรงว่าในชุมชน ชาวบ้าน โรงเรียน วัด จะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ เพราะต้องมีการระเบิดหิน  ทั้งละอองฝุ่น เสียง การขนส่ง และธรรมชาติของบริเวณเทือกเขาดังกล่าว

ที่ผ่านมาได้มีการยื่นหนังสือร้องเพียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาแล้ว โดยถึงแม้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จะทำหนังสือตอบกลับมาให้รับทราบถึงการดำเนินขั้นตอนต่างๆ แล้วก็ตาม

ในส่วนพื้นทีภูเขาที่รายละเอียดแจ้งว่าเป็นป่าเสื่อมโทรม นั้นก็อยากให้ทางภาครัฐมาตรวจสอบดูว่าใช่ข้อเท็จจริงหรือไม่ สัตว์ป่าก็มีหลายชนิด ทั้งหมีควาย เลียงผา เก้ง นกเงือก และสัตว์ป่าอีกหลายชนิด ที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลหนองพลับ มีการให้สัมปทานโรงโม่หิน ทั้งที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองพลับเอง และโรงโม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งแฝก ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน และตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ ก็มีการระเบิดหินทุกวันอยู่แล้ว   ในขณะเดียววันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางผู้ประกอบการได้มาทำความเข้าใจชี้แจง แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงคัดค้านการทำเหมืองแร่โดโลไมท์

ขณะเดียววันนายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาตามที่ทางผู้ขอรับประทานบัตรเหมืองแร่โดโลไมท์ ซึ่งแจ้งว่าได้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อยากให้นำมาชี้แจงเปิดเผยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่บ้านหนองกระทุ่มด้วย  ถึงแม้ทางผู้ขอรับสัมปทานจะอ้างว่าพื้นที่ขอรับสัมปทานบัตรเหมือนแร่ จะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลไร่ใหม่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ก็ตาม แต่อย่าลืมไปว่าพื้นที่ซึ่งจะได้รับผลกระทบตรงๆก็คือหน้าเหมืองแร่คือ พื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ทั้งสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น เสียง  การขนส่งแร่และหินผ่านในชุมชนซึ่งมีทั้งโรงเรียน วัดในขณะที่พื้นที่ตั้งเหมืองแร่ตั้งอยู่ในท้องที่ของตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ นั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านของตำบลไร่ใหม่พัฒนา ถึง 3 กิโลเมตร

นายกิตติวัฒน์ พงศ์ภาวศุทธิ์   ลูกชายของนายนายวีระศักดิ์  พงษ์ภาวศุทธิ์    กล่าวว่าขณะนี้ทางเรายังไม่ได้รับอนุญาตการรับสัมปทานบัตรแร่โดโลไมท์ แต่อย่างใดอยู่ระหว่างขั้นตอนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ซึ่งยื่นขอตั้งแต่ปี 2552 ที่ผ่านมาจนถึงบัตรนี้เป็นเวลา 9  ปี  ก็ยังไม่ได้รับอนุญาต แต่ยอมรับผ่านขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปแล้ว เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งแร่โดโลไมท์ ที่ยื่นขอในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการสำรวจและยืนยันว่าเป็นแร่ที่มีค่าแมกนีเซียมที่มีคุณภาพสูง กว่า 18 เปอร์เซนต์   และยอมรับว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องมาชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านหนองกระทุ่ม ให้ได้รับทราบเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน    โดยในส่วนของพื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ชาวบ้านโป่งแย้ มีความเข้าใจและเห็นชอบกับโครงการเหมืองแร่

ประจวบโพสต์นิวส์ / Prachuppostnews

 • 327
  Shares