ลูกช้างป่าบาดเจ็บ !!! ล้มแล้วผ่าพิสูจน์พบภายในบอบช้ำหนัก ..รายงานพิเศษ ..สมบัติ ลิมปจีระวงษ์

ลูกช้างป่าบาดเจ็บ !!

Read more

เคลื่อนย้ายลูกช้างป่าบาดเจ็บ ไปรักษาที่อุทยานฯกุยบุรี

เคลื่อนย้ายลูกช้างป่

Read more