“ออร่าฟาร์ม” ขอนแก่นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ตอบโจทย์ นทท.-กลุ่มไมซ์ 

“ออร่าฟาร์ม” ขอนแก่น

Read more

 TCEิB จับมือขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ MICE City Summit

 TCEB จับมือขอนแก่น

Read more